👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteplanering kap.1 "Tal och räkning" 03C

Skapad 2017-08-24 13:53 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 8 Matematik
Här får du lära dig - att beräkna uttryck med flera räknesätt och parenteser - om negativa tal - multiplikation och division av decimaltal - att göra beräkningar med vikt och volym

Innehåll

År 8 MATEMATIK: ”Tal” v 34-40

Vecka

03C

Arbetsområde

34

Tors

 

Fre

Material, uppstart

Repetition av räknesätt

Fördiagnos

35

Mån

Tors

Fre

Kap 1.1 repetition av prioriteringsreglerna.

Kap 1.1 klart

Kap 1.2

36

Mån

Tors

Fre

Kap 1.2

Kap 1.2 klart

Kap 1.3

37

Mån

Tors

Fre

Kap 1.3 klart

Kap 1.4  

Kap 1.4 klart

38

Mån

Tors

Fre

Kap 1.5

Kap 1.5 klart

Repetition

39

Mån

Tors

Fre

Repetition

Prov?

Studiedag

40

Mån

Tors

Fre

Prov ?

Prov ?

Ev. kap 2.1

41

Mån

Tors

Fre

 

 

Du gör A+B-uppgifter alternativt B+C-uppgifter.

Om du är klar med veckans arbetsområde får du prova olika saker i samråd med läraren tex:

Taluppfattning s.21               TEMA s. 30 – 31                 Fundera och diskutera s. 32

Blandade uppgifter s.33-34   Träna mera s.35-37               Fördjupning s.38

Problemlösning s. 39-40

 

Inför provet kan du träna på:

  • Läs igenom texten och exemplen i delkapitlen.
  • Kunna förklaringar på begreppen Begreppslista.

Begreppsförmåga

Siffror, tal, hela tal, positiva tal (naturliga tal), negativa tal, minustecken, motsatta tal, tallinje, koordinater, origo < , >, förlänga, förkorta, prioriteringsregler.

multiplikation/division med decimaltal.

Prefix, vikt och volym,

Procedurförmåga

Kunna använda prioriteringsregler, multiplicera och dividera med positiva och decimaltal, förlänga och förkorta, använda tallinjen, räkna/omvandla vikt och volym.

Resonemangsförmåga

Jämföra olika tals värde (störst till minst), tal som är större och mindre än olika negativa tal, vilket tal som ligger emellan två andra tal, vilket prefix är rimligt i olika sammanhang.

Kommunikationsförmåga

Tala matte, skriva tydliga uträkningar och svar, enheter

Problemlösningsförmåga

Olika strategier, fundera över svarets rimlighet.

 

Begrepp

Förklaring med exempel

Siffror

 

 

Tal

 

naturliga tal

 

positiva tal

 

hela tal

 

negativa tal

 

motsatta tal

 

decimal tal

 

 

 

 

 

Tallinje

 

Koordinat

 

origo

 

 

 

Prefix

 

Vikt

 

Volym

 

 

 

 

prioriteringsregler

 

 

Förkorta

 

 

Förlänga

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matteplanering kap.1 "Tal och räkning" 03C

Bedömningen
Begrepp: Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Når inte målen
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskper
Metod: Val av metod och hur väl metoderna genomförs
Ny aspekt
Problem: Hur väl problemet tolkas och löses. val av strategier.
Ny aspekt
Resonemang: Föra ett resonemang. Kvalitet på slutsatser och analyser.
Ny aspekt
Kommunikation: Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftigt, användning av matematiska uttrycksformer.