Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd, textil - Åk 3-5

Skapad 2017-08-24 15:04 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Arbetsområde A: Broderiövningar - Handsömnad Arbetsområde B: Maskinsömnad och Körkort.
Grundskola 3 – 5 Slöjd
Vår 19 Vi arbetar med temat: "Världens fåglar" och du lär dig att arbeta med färg och form samt olika handverktyg och redskap. Du gör en egen skiss och du får lära dig att brodera för hand med några grundläggande fria sömmar. Du skriver och berättar om din fågel som du valt.

Innehåll

Läsåret 2018/2019

- Tema: "Världens fåglar".

Skiss: formgivning (färg och form). 

Broderi: efterstygn, stjälksöm, plattsöm.

Teori: Skriftlig kort berättelse/fakta om sin fågel. 

- Geometri figur: handsömnad (vi syr från rätsidan).

- Garnbollar, Garntofsar: garnteknik. Historik, Tradition, Kulturarv.

 

Syfte

Utveckla motoriken och den kreativa förmågan genom att:

- använda handverktyg

- mäta och klippa i garn och tyg

- brodera och sy för hand 

- teckna och göra egna val i färg och form

- arbeta självständigt

 

Utveckla språket inkl. slöjdbegrepp samt förståelsen för faktakunskap genom:

- att träna den skriftliga förmågan

- att söka efter fakta

Centralt innehåll

Olika tekniker och material
Mäta, beräkna och klippa i olika material
Egna skisser, idéer och färgval

Bedömning

Användande/hantering av redskap 
Egna idéer, färgval
Förmågan att arbeta utifrån muntliga instruktioner
Kvalitén på det färdiga resultatet
Samarbete i grupp

 

 

Kunskapskrav

Hantera verktyg och redskap

Mäta, klippa, beräkna tyg och garn 

Egna idéer och enkel formgivning

Framställa ett broderi (fria sömmar) 

Egna val och färgkombinationer 

Använda handverktyg och redskap på ett säkert sätt (sax, nålar mm) 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Slöjd kunskapskrav i slutet av årskurs 6

Ännu ej uppnått
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Framställan
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Verktygsanvändning
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Idéutveckling
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka uttryck
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och materia
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då väl utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: