👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Annorlunda trofé år 7

Skapad 2017-08-24 17:17 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 – 9 Slöjd
En klassisk trofé ska visa upp ett nedlagt byte på ett snyggt sätt. Du ska göra en egen trofé men du får själv bestämma hur den ska se ut och den behöver inte se ut som en "vanlig" trofé. Tänk över vilket uttryck du vill skapa -ska man bli överraskad? börja skratta? rycka till? förundras? Du får gärna göra den praktiskt användbar, kanske en smart hängare för dina hörlurar eller en snygg hängare i hallen för kepsar eller nycklar?

Innehåll

Uppgiften består av 2 delar: vapensköld och utstickande del.
Börja med att välja ett djur (fantasidjur räknas) och fundera över vilket uttryck du vill skapa.
Vapensköld i spånskiva, mdf eller plywood görs när djuret börjat ta form (annars vet du inte vad som passar).
Stomme av trä – kan byggas på med andra material efter behov och beroende på vilket uttryck du vill skapa. Du kommer att ha tillgång till ståltråd, kycklingnät, papier maché, skumgummi, frigolit, papper, tyg, päls, läder, mm.

 

Vad bedöms:

Din planering + skiss/ritning

Ditt praktiska arbete

Resultatet – den färdiga trofén

Hur du har löst problem

Självständighet, noggrannhet, hantering av verktyg, fokus på uppgiften

Redovisning med reflektion av ditt arbete och hur det blev.

Uppgifter

  • Utvärdering annorlunda trofé

  • Utvärdering annorlunda trofé

  • Annorlunda trofé -beskrivning och inspiration

Matriser

Sl
Kunskapskrav i SLÖJD 7-9, vt-17

Slöjdens långsiktiga mål

  • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
E
C
A
Framställning och formgivning
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Idéer, pröva och ompröva
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen, använda slöjdspecifika begrepp, visa samband
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.