Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2017-08-24 17:18 i Ekuddenskolan Uppsala
Grundskola 2 Matematik
På matematiklektionerna kommer du att få arbeta med matteboken Mera favorit matematik. Du kommer att få arbeta enskilt, i par och i grupp. Du kommer att få arbeta med konkret material, i boken och med Ipads.

Innehåll

 Aritmetik:

* Du ska utveckla din taluppfattning av talen 1-1000.

* Du ska kunna växla mellan tio ental och ett tiotal och mellan tio tiotal och ett hundratal med olika material och på olika sätt.

* Du ska kunna utveckla metoder för addition och subtraktion med flersiffriga tal.

* Du ska kunna dela upp tresiffriga tal med varje talsort för sig och vara väl bekant med positionssystemet.

* Du ska kunna räkna med 2, 5, 10, 50, och 100 hopp.

* Du ska kunna lösa praktiska uppgifter med de fyra räknesätten.

* Du ska kunna använda en tallinje som stöd för addition och subtraktion.

* Du ska kunna använda uppställning vid addition och subtraktion med växling.

* Du ska kunna 2, 5 och 10:ans multiplikationstabell.

* Du ska kunna division i olika praktiska sammanhang och förstå sambandet mellan division och multiplikation.

* Du ska kunna lösa enkla problem.

* Du ska kunna runda av tal till närmaste tio eller hundratal och använda detta i överslagsräkning.

Mätning:
* Du ska kunna mäta längd och vikt, area och volym.

* Du ska kunna använda enheterna cm, m, g, kg, dl och l.

* Du ska kunna klockan analogt. Klockslagen hel-halv-kvart i och kvart över.

* Du ska kunna dela in dygnet i 2 X 12 timmar.


Geometri:
* Du ska kunna skapa symmetriska bilder och kunna peka ut symmetrilinjen.

* Du ska kunna känna igen och beskriva egenskaperna hos två-och tredimensionella figurer.

* Du ska känna igen de tredimensionella figurerna kub, rätblock och pyramid, samt de tvådimensionella figurerna månghörning, rektangel, kvadrat och parallellogram.

* Du ska kunna skapa och undersöka enkla geometriska mönster och beskriva dem muntligt.

* Du ska bekanta dig med koordinatsystemet.

Area och skala

* Du ska känna till begreppet area.

 

 

 

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med vårt läromedel Mera Favorit matematik 2A och 2B.
 • Vi kommer att träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar och spel.
 • Vi kommer att arbeta enskilt, i par, i grupper.
 • Vi kommer att arbeta med räknesagor/problemlösning.
 • Vi kommer att ha diskutera matematik på olika sätt.
 • Vi kommer att arbeta med laborativt material.
 • Vi kommer att arbeta med skolverkets bedömningsstöd i matematik för att följa upp dina kunskaper.

 

Bedömning

Dina kunskaper i matematik kommer att bedömas utifrån skolverkets bedömningsstöd med tillhörande diagnoser och lärarens observationer under lektionstid.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: