Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

På västfronten intet nytt

Skapad 2017-08-24 17:51 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Boken "På västfronten intet nytt" räknas till en av de stora krigsklassikerna och är en av västvärldens mest hyllade böcker om första världskriget. Romanen har skrivits i en samhällelig kontext, under läsningen kommer du att utveckla förståelse för hur samhället påverkar en romans innehåll.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att du ska

 • utveckla din förmåga att läsa, förstå och tolka skönlitteratur
 • utveckla din förmåga att leda och delta i samtal
 • utveckla din förmåga att skriva olika sorters texter 
 • utvecklar din förmåga att resonera och se samband mellan upphovsperson, verk samt tiden författaren levde i
 • utveckla din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift (bokfrågor, diskussioner, skrivuppgift)

Arbetssätt och redovisning

I samarbete med historia läser vi klassikern "På västfronten intet nytt". Den tyske författaren Erich Maria Remarque var arton år när han kallades in till striderna på västfronten. Efter kriget skrev han boken ”På västfronten intet nytt” (1929).

Boken läses under en fyraveckors period och ni kommer att få minst ett läspass i veckan. Vi kommer både ha muntliga diskussioner i grupp och skriftliga individuella uppgifter i samband med läsningen. Fakta och diskussionsunderlag hämtas dels från historielektionerna, dels från boken.

Utöver läsningen kommer du att få:

 • Diskutera i mindre grupp (boksamtal) varav ett samtal lämnas in för bedömning
 • Besvara reflektionsfrågor till boken skriftligt i Classroom (under lektionstid).
 • Träna på att gestalta miljöer/miljöbeskrivning
 • Lära dig nya ord (ordförståelse)
 • Skriva ett historiskt reportage (i samarbete med SO)
 • Lära dig att ge och förbättra texter med hjälp av respons

 

 Instruktioner, läsplanering och uppgifter läggs ut i Classroom.

 
 Bedömning

I samtalet tittar jag på hur du fördelar ordet, hur du avslutar samtalet och hur du sammanfattar det. När du är deltagare i samtalen bedömer jag hur du framför dina åsikter, vilka argument du använder, hur du lyssnar på andra och hur du för samtalet framåt. Andra viktiga delar som bedöms är om du ställer frågor, om du visar engagemang och hur tydlig du är när du talar.

I bokfrågor bedömer jag din läsförståelse samt din förmåga att sammanfatta, tolka och resonera omkring texter vi läser.

I reportaget bedömer jag hur väl du följer genrens uppbyggnad, mönster och språkliga struktur. Reportaget sambedöms med er historielärare. 

Se bedömningsmatris nedan.

Matriser

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska - 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Förmåga att sammanfatta och beskriva det du har läst. Du visar detta då du besvarar bokfrågor och i boksamtal.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
Tolka, analysera
Förmåga att redogöra för budskap i böcker. Du visar detta då du besvarar bokfrågorna och i boksamtal.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Upphovsman
Förmågan att resonera om författare, verk och tidsepok. Du visar detta i samtalen/bokfrågor.
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Diskussion/samtal
Förmåga att leda och delta i samtal. Du visar detta vid boksamtalen.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Historiskt reportage

Skriva
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den. Dina tankegångar framgår. Ditt reportage innehåller enkla gestaltande beskrivningar t.ex. av personer och miljöer. Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett enkelt sätt, t.ex. genom att återberätta.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den. Dina tankegångar framgår tydligt. Ditt reportage innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, miljöer och sinnesintryck. Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett utvecklat sätt, t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer och genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den. Dina tankegångar framgår tydligt. Ditt reportage innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, miljöer och sinnesintryck. Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett välutvecklat och nyanserat sätt, t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer och genom att resonera nyanserat samt att ta in flera perspektiv.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning - t.ex. är det lätt att följa med då du binder samman fakta, beskrivning och intervjuer. Texten har en struktur som passar ett reportage t.ex. att du använder rubrik, ingress och brödtext. Din text är styckeindelat.
Texten är sammanhängande och har välutvecklad textbindning - t.ex. är det lätt att följa med då du binder samman fakta, beskrivning och intervjuer. Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv rubrik, ingress och brödtext.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat och passar ett reportage t.ex med lekfulla sätt att beskriva och uttrycka det du ser och upplever. Meningsbyggnaden är relativt väl vandrande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Språket är varierat, träffsäker och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl vandrande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Respons
Du kan ge enkla omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: