👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden i förskoleklass 2017-2018

Skapad 2017-08-24 19:05 i Fjärås Bräckaskolan Gul Kungsbacka Förskola & Grundskola
Denna lpp är förankrad i lgr 11.
Grundskola F SO (år 1-3)

Skolans värdegrund och uppdrag förskoleklass

Innehåll

Skolan ska

"Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling." (från övergripande mål och riktlinjer - normer och värden).
"Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram." (från skolans värdegrund - saklighet och allsidighet).
"Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen." (från skolans värdegrund - skolans uppdrag).
"Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter." (från skolans värdegrund - skolans uppdrag).

Eleven ska

Du som elev ska känna till våra tre respekteraregler:

 • Respektera dig själv
 • Respektera andra
 • Respektera egendom

 

 

 

 

 

Undervisning

Under de tre första veckorna på höstterminen (intensivveckorna) genomsyras allt arbete av vårt värdegrundsarbete, som vi kallar för skatten. Då kan du bland annat få arbeta med:

 • EQ-övningar
 • Samarbetsövningar och lekar
 • Sånger och berättelser som berör ämnet
 • Snälloppor
 • Visastund
 • Poängpromenad
 • Filmer/Böcker


Dessutom kommer vi ha ett gemensamt bildprojekt med de andra förskoleklasserna.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11