👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2017-08-24 19:31 i Nyvångskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Fysik
Hur ska vi få energin att räcka i samhället?

Innehåll

Kapitlet behandlar följande delar av centralt innehåll:

  • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Arbetsmetoder:
- planera, genomföra och utvärdera undersökningar/laborationer
- genomgångar
- samtal/diskussioner utifrån lärobok, tidningsartiklar, filmer och/eller annan media

 

Bedömning :
- laborationer 
- laborationsrapport
- muntliga diskussioner/redovisningar
- skriftligt prov

 

Planering