👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik ht 2017

Skapad 2017-08-24 20:14 i Tiundaskolan Uppsala
Universum, solsystem, stjärnbilder, världsbilder mm
Grundskola 4 – 6 Fysik
Universum - oändligt eller ändligt? Finns det liv på andra planeter? Var tar alla stjärnor vägen på dagen? Hur förhåller sig vår måne till oss, respektive Jorden till de andra planeterna och solen?

Innehåll

 

Planeringens innehåll

Tidsplan: 5 veckor under höstterminen. Provdatum meddelas resp. grupp via särskilt inlägg i din lärlogg.

 

Arbetsformer:

Vi kommer:

 • utgå från läromedlet Koll på NO åk 6 ( ISBN-nummer: 978-91-523-2063-1)
 • läsa texter samt diskutera innehållet i par, grupp och helklass
 • se på filmer som förklarar, förtydligar och till viss del fördjupar
 • göra ett mindre grupparbete som skall redovisas inför resten av gruppen
 • söka fakta på internet och resonera om källors användbarhet och trovärdighet

 

Ord/begrepp som du ska förstå och själv kunna använda i dina resonemang:

asteroid, astronaut, Big Bang, dygn, galax, geocentrisk, heliocentrisk, himlakropp, jordaxel, Jupiter, komet, kosmonaut, ljusår, Mars, Merkurius, meteor, meteorit, midnattssol, månad, måne, månfaser, nebulosa, Neptunus, reflektera, rotera, rymdsond, rymdstation, röd jätte, satellit, Saturnus, skottår, sol, solsystem, solur, stjärna, supernova, svart hål, universum, Uranus, vakuum, Venus, Vintergatan, vit dvärg, världsbild, år, årstid

 

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

 • Enkelt kunna beskriva skillnader i en geocentrisk världsbild och en heliocentrisk världsbild.
 • Ge exempel på himlakroppar i universum och hur de förhåller sig till varandra.
 • Beskriva vårt solsystem.
 • Kunna ge exempel på avstånd i universum och hur man kan mäta dem.
 • Förklara hur det blir dag och natt på jorden.
 • Förklara hur månen påverkar jorden.
 • Förklara hur det blir årstider på jorden.
 • Kunna ge exempel på vad vi kan ha satelliter till.
 • Kunna beskriva några tidsenheter och hur vi mäter tid, både ur historiskt perspektiv och i nutid.
 • Skapa en text/presentation som du redovisar muntligt inför resten av gruppen.
 • Resonera om källors användbarhet och trovärdighet.

Bedömning baseras på exempelvis: 

 • Aktivt deltagande under lektionstid där du visar dina kunskaper
 • Redovisning av grupparbete
 • Det avslutande skriftliga förhöret

 

webbsidor och till klipp som kan hjälpa dig att förstå innehållet i denna kurs:

http://www.snsb.se/sv/

http://www.rymdkanalen.se/

http://www.ungafakta.se/stjarnorplaneter/

https://www.youtube.com/watch?v=Qh-0Cm0sgDY&index=1&list=PL9UucCTlovxJr6Zdu64DkZe4s1EuiPQQu&t=155s

https://www.youtube.com/watch?v=2u85yvIrfAQ&index=3&list=PL9UucCTlovxJr6Zdu64DkZe4s1EuiPQQu

https://www.youtube.com/watch?v=UC3ktUCmaQo&index=4&list=PL9UucCTlovxJr6Zdu64DkZe4s1EuiPQQu&t=136s

https://www.youtube.com/watch?v=RRWrMhit0so&index=5&list=PL9UucCTlovxJr6Zdu64DkZe4s1EuiPQQu&t=8s

https://xiblog.se/manens-rotation-runt-jorden-och-deras-gemensamma-rotation-runt-solen/

http://www.rymdkanalen.se/video/vad-ar-en-meteorit-textad

http://www.rymdkanalen.se/video/universums-mastare-avsnitt-12-svarta-hal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Grupparbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Fysik ht 2017

E
C
A
Söka information och bedöma källans användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information till att skapa presentation
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Användning av begrepp
Du har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Du har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Himlakroppars rörelser
Du beskriver och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Du förklarar och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Du förklarar och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Naturvetenskapliga upptäckter
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.