👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 3

Skapad 2017-08-24 21:35 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Engelska åk 3
Grundskola 3 Engelska
Engelska språket finns runt omkring oss hela tiden. Vi hör det, läser det och ser det dagligen.

Innehåll

Så här ska vi arbeta

När vi arbetar med engelska under år 3 i skolan kommer vi att

 • träna på att prata engelska (ord, enkla fraser, enkel dialog) som har avknytning till din vardag
 • träna på att att lyssna, läsa och förstå det engelska språket (på en för år 3 anpassad nivå)
 • träna på att lyssna och förstå enkla instruktioner och beskrivningar
 • prova att skriva enkla engelska ord och fraser
 • lära oss ramsor och sånger på engelska
 • se på korta engelska filmer

.

Elevens mål

Du ska kunna:

 • säga engelska ord, fraser och meningar som har anknytning till din vardag (t.ex. school, at home, my family, colours, my pets osv)
 • prata engelska med dina klasskamrater (enkla fraser och enkel dialog)
 • förstå enkla vardagsnära instruktioner och beskrivningar på engelska
 • lyssna på engelskt tal med hjälp av film, musik och din lärare
 • delta aktivt i enkla engelska ramsor och sånger

Min lärare kommer att bedöma

Din förmåga, dina kunskaper och ditt aktiva deltagande i

 • att säga engelska ord, fraser och meningar
 • att prata engelska med dina klasskamrater
 • att lyssna på engelskt tal
 • att förstå enkla instruktioner och beskrivningar

 

Uppgifter

 • Glosor v. 37

 • Glosor v. 38

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska år 3

Exempel
Lyssna / Förstå
Utveckla förmågan att lyssna och förstå talad engelska.
Lyssnar och visar nyfikenhet och intresse att förstå engelska ord.
Lyssnar och förstår enkla ord, ramsor, sånger och instruktioner. t.ex. Sit down, please!
Förstår enkla ord, fraser och instruktioner i två led. t.ex. Sit down and point at your nose! What have you got? What do you like? I like....
Läsa / Förstå
Utveckla förmågan att läsa och förstå enkel engelsk text.
Känner igen några enkla ordbilder ( t.ex yes,no, cat, dog...)
Läser och förstår några enkla ord.
Läser och förstår några enkla meningar och instruktioner t.ex. I am ten. I can see a dog. I can see a black cat.
Tala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt t. ex. redovisning
Vågar härma och säga engelska ord och fraser i t.ex. en ramsa eller sång.
Kan själv säga enkla ord och meningar.
Kan berätta om sig själv eller ett djur t.ex. My name is... My dog is... I like... My family....
Tala / samtala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt t. ex. samtal
Vågar och försöker svara på en enkel fråga med hjälp.
Kan svara på enkla frågor t.ex. What´s your name? How old are you?
Kan ställa och besvara enkla frågor om sig själv, sin familj och sina intressen t.ex. What have you got? I have got... What do you like? I like...
Skriva
Utveckla förmågan att uttrycka sig skriftligt t.ex. meddelande, text, berättelse.
Kan med hjälp skriva enkla ord som t.ex. red, blue, cat, car, yes, no...
Kan med hjälp skriva enkla fraser och meningar som t.ex. My name is Lisa, How are you?
Kan skriva enkla fraser och meningar. Kan skriva enkla meddelanden och beskrivningar
Förstå olika levnadssätt (Interkulturell förståelse)
Utveckla kunskapen om hur man lever i engelsktalande länder.
Känner till några engelsktalande länder t.ex. Storbritannien, U.S.A och Australien.
Känner till och kan berätta något om hur man lever i engelskspråkiga länder t.ex. vardagslivet, skolan och hemmet.
Känner till och kan berätta något om hur man lever i engelskspråkiga länder och kunna jämföra det med vårt levnadssätt.