👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mandarin Modersmål Grundsärskolan 1 år1-6 HT 2017

Skapad 2017-08-24 22:21 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundsärskola F – 9 Modersmål
Pedagogisk planering v35 t.o.m v43 2017 för elever på grundsärskolan som läser kinesiska som modersmål från år 1-6.

Innehåll

Arbetsområde

Tala, läsa, kultur och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Ser nedan:

Konkretiserade mål för eleven

Att kunna medverka i att uttrycka önskan och känslor.
Utifrån kinesiska språkets särdrag kan eleven medverka i att uttala rätt och hålla betoning och satsmelodi.
Att kunna samtala om de olika ämnen genom att lyssna på mig och medverka i att ställa frågor och svara.
Att kunna med stöd av bilder, sång och filmer medverka i att förstår ord, meningar och texternas och filmernas innehåll.
Att kunna medverka i att läsa och skriva tecken för vanligt förekommande ord i elevnära texter. 
Att kunna medverka i att förstå likheten och skillnaderna mellan Kina och Sverige.
Att kunna medverka i att producera något som kopplar till hösten.

Undervisning och arbetsmetoder

Undervisning

Skapa en kulturkarta om Kina och Sverige: mat, landskap, djur, växter, städer, flaggar, ledare, sport, blommor osv. Prata om likhet och skillnader mellan de två länderna. v36-37
Vad gör de? De springer, går, sjunger, hoppar, äter, sover, dansar, badar, busar.. olika kort med verb och rörelser. v38-39
Olika verktyg som finns hemma: sax, nål, hammare, kniv....v40-41
Hösttema: hur ser hösten ut? Vad kan vi göra på hösten? (färg, lukt, känsla...) Skapa egen konst med löv. v42-43
Fabeln: 龟兔赛跑
Film: 喜羊羊与大灰狼,美影厂短片电影 
Sång: 拔萝卜,世上只有妈妈好,小兔子乖乖,拍手歌 

Arbetsmetoder 
Visuell förstärkning: bilder, tecken och kroppsspråk.
Skriva tecken på tavlan.
Pappersklippning: klippa och klistra ord och bilder.
Bladkonst
Kortlek
Film, sång och APP på iPad. 

Eleven har uppnått målen när...

När du kan medverka i att uttala rätt och hålla betoning och satsmelodi.
När du kan samtala om de olika ämnen genom att lyssna på mig och medverka i att ställa frågor och svara.
När du kan medverka i att uttrycka önskningar och känslor.
När du kan medverka i att förstår ord, meningar, texters och filmers innehåll med stöd av bilder, kroppspråk, sång och film.
När du kan medverka i att läsa och skriva tecken som jag har visat på tavlan. 
När du kan medverka i att visa förståelse för likheterna och skillnaderna mellan Kina och Sverige.
När du kan medverka i att skapa egen konst som kopplar till hösttemat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Hur man kan använda omskrivningar, växlingar mellan språk samt visuell förstärkning, till exempel bilder, tecken och kroppsspråk, för att förstå och göra sig förstådd.
  Ml  1-6
 • Kommunikation i olika sammanhang. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Ml  1-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi.
  Ml  1-6
 • Lässtrategier, till exempel ordbilder, för att avkoda och förstå texter.
  Ml  1-6
 • Läsriktning samt skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger och skönlitteratur från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-6
 • Lekar och sånger från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-6