👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse åk 3 NO

Skapad 2017-08-25 08:39 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Vi ska jobba med kraft och rörelse i klassrummet och på skolgården. Vi ska göra praktiska övningar för att få förståelse för bl a vad tyngdkraft, friktion och tyngdpunkt är.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Med hjälp av olika redskap på skolgården och i klassrummet kan man uppleva, och lära om, kraft och rörelse. Hela kroppen blir aktiv i ett sådant lärande.

Vi ställer hypoteser och gör slutsatser av våra experiment. Vi är nyfikna och dokumenterar och diskuterar resultaten från våra experiment.

Innehåll

Begrepp

 • jämvikt
 • tyngdpunkt
 • balans
 • gravitation - tyngdkraft
 • friktion
 • Newton och Galilei

Arbetssätt

Vi har gjort praktiska övningar för att förstå begreppen tyngdkraft, friktion och jämvikt. Vi har även sett på film, läst och diskuterat om de olika begreppen. Eleverna har i grupp fått olika uppdrag där de fått ställa hypoteser, genomfört enkla undersökningar och sett resultatet.

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du kan utföra systematiska undersökningar, hur du gör hypoteser, försöker förklara resultatet och använda nya begrepp. Det vill säga hur du kan samtala om tyngdkraft, friktion och rörelse när vi har gjort undersökningar ute i lekparken. Vi avslutar detta tema med en frågesport i grupp - formativ bedömning - med hjälp av kahoot (https://create.kahoot.it). Du känner också till lite fakta om Galilei eller Newton.

Uppgifter

 • Tyngdkraft

 • Friktion

 • Jämvikt

 • Balans

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
NO: Kraft och rörelse

 • NO   genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • NO   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Grundnivå
Utvecklad nivå
Genomföra en undersökning
Du kan genomföra en undersökning från början till slut om tyngdkraft, friktion och jämvikt.
Du behöver stöd när du genomför en undersökning.
Du kan enskilt eller som aktiv i grupp genomföra en undersökning.
Tolka resultat och dra slutsatser
Du kan tolka resultat och dra slutsatser utifrån dessa.
Du behöver stöd för att tolka resultat och dra slutsatser.
Du kan enskilt eller som aktiv i grupp tolka resultat och dra slutsatser.
Dokumentera och diskutera
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer som t ex. skriftligt, muntligt och bilder av olika slag.
Du behöver stöd för att dokumentera eller diskutera (vid t ex. undersökningar, resultat m.m).
Du kan enskilt eller som aktiv i grupp dokumentera eller diskutera (vid t ex. undersökningar, resultat m.m.)
Förståelse för begreppen tyngdkraft, friktion och jämvikt
Du har förståelse för begreppen tyngdkraft, luftmotstånd, friktion och jämvikt och kan förklara dessa muntligt och skriftligt.
Du behöver stöd för att förklara begreppen tyngdkraft, luftmotstånd, friktion och jämvikt.
Du kan enskilt förklara begreppen tyngdkraft, luftmotstånd, friktion och jämvikt.