👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora tal

Skapad 2017-08-25 08:45 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Matematik

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna:

  • Positionssystemet och siffrornas olika värden
  • Addition och subtraktion av stora tal
  • Multiplikation och division av tal som slutar med nollor
  • Använda bilder och ”prova dig fram” som problemlösningsmetod

Innehåll

Centrala begrepp:

Addition, term, summa subtraktion, differens multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare, kvot

Lgr11:

  • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. (Matte 4-6)
  • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer. (Matte 4-6)

Genomförande

Vi kommer att ha genomgångar, arbeta i matteboken och spela spel.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid gemensamma diskussioner och två olika diagnoser.

Elevinflytande

Du kommer ha möjlighet att arbeta med uppgifter på den nivån du känner passar dig. Du kommer även få välja vilken typ av problemuppgifter du vill arbeta med.

 

 

 

Godtagbar

Utvecklad

Välutvecklad

Matte

Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och hur de hänger ihop med varandra.

Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.

Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.

Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.

Matte

Välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.

Du kan göra enkla uträkningar med stora tal på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.

Du kan göra enkla uträkningar med stora tal på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.

Du kan göra enkla uträkningar med stora tal på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.

Matte

Uttrycka och lösa problem och värdera valet av metoder.

Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problem.

Du kan på ett bra sätt lösa enkla matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problem.

Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problem.