👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia - atomer & molekyler

Skapad 2017-08-25 09:04 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 NO (år 1-3)

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna:

  • Hur atomer och molekyler hör samman
  • Hur kemiska föreningar och grundämnen skiljer sig åt
  • De tre olika faserna ett ämne har
  • Hur blandningar och lösningar skiljer sig åt
  • Hur man mäter pH-värde

 

Innehåll

Centrala begrepp:

atomer, molekyler, kemiska föreningar, grundämnen, faser, smältpunkt, kokpunkt, fast, flytande, gas, blandning, lösning, pH-värde, syra, bas, indikator

Lgr11:

  • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform. (Kemi 4-6)
  • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt. (Kemi 4-6)
  • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering. (Kemi 4-6)
  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter. (Kemi 4-6)

Genomförande

Vi kommer ha genomgångar, titta på filmer, göra enklare laborationer och skriva utförliga labbrapporter på undersökningarna.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid diskussioner, labbrapporter och ett läxförhör.

Elevinflytande

Du kommer få möjligheter att önska innehåll i laborationer.

Matriser

NO
Materia - atomer & molekyler

Godtagbar
Utvecklad
Välutvecklad
Undersökningar
Kemi Förmågan att göra systematiska undersökningar
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar. Du använder utrustningen på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningen
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar. Du använder utrustningen på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningen.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar. Du använder utrustningen på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningen.
Begrepp och samband
Kemi Förmågan att använda begrepp och förklara samband
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett utvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett välutvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett mycket bra sätt.
Förklara och motivera
Kemi Förmågan att använda dina kunskaper i kemi för att motivera dina tankar.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om arbetsområdet så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om arbetsområdet så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om arbetsområdet så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.