👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LJUS

Skapad 2017-08-25 09:24 i Förskolan Naturförskolan Kråkan Kristinehamn
Förskola
Vad är ljus? Vad har solen för funktion? Varför behöver vi ljus? Vad är en reflex? Hur lång är en skugga? Hur påverkar ljuset växter, djur och människor? Frågorna är många och tillsammans ska vi lära oss om ljus. Vi kommer experimentera, leka och undersöka ljus, reflexer, skuggor mm... Barnens intressen och reflektioner tar oss vidare i arbetet.

Innehåll

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

Öka förståelsen för ljusets betydelse och även förstå att ljus-skuggor och ljus-reflexer har ett samband.

  

Hur ska det märkas på barnen?

 Vi ser att barnen leker och samtalar om det vi arbetar med. Ställer frågor och är nyfikna att veta/lära mer. Kommer med egna idéer och förslag som vi kan arbeta vidare på.


Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

 Väcka ett intresse för att utforska och undersöka sin omgivning och naturvetenskap och sådant som finns runt om barnet. Våga ställa frågor och vara vetgiriga.


Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

 Bidrar till ett klimat där alla vågar fråga och uttrycka egna tankar och funderingar. Vi lyssnar på varandra.


...

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet


Välj mål ur läroplanens avsnitt 2.1, 2.2, 2.3 (under rubriken "Lägg till" nedan). Utifrån de valda målen, vad är det allra viktigaste barnen ska lära sig (förståelse, kunskap, förmåga, känsla, verktyg, startskott till...)?

¤ Naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

¤ Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

 

Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

 Lärandemiljöer både ute och inne (många uteplatser) och varierande lärmiljöer. Ute har vi såklart det naturliga ljuset, solen, som vi kommer arbeta kring. Inne tar vi hjälp av lampor, overheaden, reflektorer.

I våra miljöer kommer vi att berätta sagor, ta reda på fakta, leka, skapa och undersöka mm.

Vi, pedagoger, kommer kontinuerligt reflektera kring hur vi kan förändra miljön så att den blir inspirerande, lärorik och rolig för barnen.


Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem?

Varierande åldrar är en tillgång samt barnens kreativitet och fantasi. Barnen besitter olika förmågor som de är bra på, det i sin tur kan smitta av sig till fler.


Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

 Flexibla och tillåtande. Tillsammans blir vi breda i kunskap och kompetens.


Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

 HT 2017 - VT 2018


Vilka arbetsformer (grupp, enskilt, par, ute, inne...)?

 Vi kommer att dela in barngruppen i mindre grupper, främst åldersindelade. Arbetet kommer ske till mestadels utomhus men även inomhus.


Vilket material?

 


Till vilken kostnad?

 


...

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna?

 Ljusexperiment, färgat ljus, skuggor ute och inne, reflexer, ficklampor, ljus-växter... Vi kommer använda oss av olika former av skapande, lek och sagor samt ta del av fakta.

Vi delar in i åldersgrupper (äldre och yngre) måndagar-torsdagar. Fredagar gemensamt.

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

 Vi kommer att utforska och experimentera tillsammans. Vi är lyhörda för barnens tankar och vill att arbetet ska få ta tid. Detta för att vi ska hinna dokumentera och reflektera om sådant som barnen visar intresse för.


Vilka är de kritiska aspekterna för att barnen ska förstå…? Vad kan bli klurigt för barnen/hur kan vi undvika det? Ska vi undvika det?

 

 

Hur tänker vi utifrån genusperspektiv?

 


I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

 


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

 

...

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

Hur påverkar föräldrarnas uppfattning planeringen?

Roligt om föräldrarna möter upp och har en positiv inställning till vårt projekt.


Vad vill vi att de ska märka på barnen?

Att barnen fortsätter att samtala, i hemmet, om det vi gjort eller pratat om på förskolan.


Hur vill vi att de ska medverka till att barnen utvecklar...?

Får gärna komma med goda idéer och förslag utifrån det tema vi har valt.

Fortsätta samtalet hemma om sånt vi gjort. Ta del av den informationen vi skriver på almanackan i hallen samt den som finns på Unikum.

 

...