👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik ht17vt18 Di

Skapad 2017-08-25 10:14 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Grundsärskola F – 9 Motorik
Fysiska aktiviteter, rörlighet och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Undervisningen inom ämnesområdet motorik ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga att påverka sin omgivning. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att prova många olika slags rörelseaktiviteter.

Innehåll

Syfte

Fysiska aktiviteter, rörlighet och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.

Undervisningen inom ämnesområdet motorik ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga att påverka sin omgivning. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att prova många olika slags rörelseaktiviteter.

Undervisning och aktiviteter

 

uppgifter i arbetsbok om hälsa och livstil

yoga på rummet

Cykling på rummet

träning på rummet

öva med penna - finmotorik

Promenera i närmiljön

 

Byta om till träningskläder.

Duscha efter cykling

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande genom observation och dokumentation.

Att genomföra uppgifter om hälsa livsstil

Att pärla

Att använda penna

Att göra fyra yoga poser och slappna av efter

Träna upp styrkan i bålen med hjälp av övningar

Att göra träningsövningar på rummet

Att promenera i närmiljön.

 

Att byta till träningskläder.

Att duscha efter cykling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  7-9
 • Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  MOT  7-9
 • Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet.
  MOT  7-9
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  7-9
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
  MOT  7-9
 • Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
  MOT  7-9
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  MOT  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Dessutom deltar eleven i olika former av vattenaktiviteter.
  MOT   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler.
  MOT   9

Matriser

MOT
Motorik ht17vt18

Visar inget intresse
VIsar intresse/deltar
Grundläggande
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller fysisk hjälp)
Kans självständigt
Fördjupad (helt självständigt eller med hjälp av arbetsordning eller schema)
uppifter hälsa
Penna - finmotorik
Yoga
Träning på rummet
Promenader i närmiljön
Byta kläder efter träning
Duscha efter träning