👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vamos a México - En el aeropuerto

Skapad 2017-08-25 10:28 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Under de första veckorna av terminen kommer du att få lära dig turistfraser som är användbara på flygplatsen, lära dig hur man uttrycker sig när det är något man ska göra och något man måste göra, fakta om Mexiko och hur man uttrycker sig när man vill beställa på restaurang.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter innebär att du kan förstå det du hör och läser på spanska.


Att formulera sig och kommunicera i tal och skrift innebär att kunna hitta rätt ord vid rätt tillfälle, att kunna uttrycka samma sak på flera olika sätt, att ha en tydlig betoning och ett gott uttal.

Att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd innebär att du kan omformulera dig när du inte hittar rätt ord. Det kan också handla om att dra logiska slutsatser av den talandes kroppsspråk och betoning.

Att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang innebär t ex att du kan böja verben efter rätt person, att du använder dig av artighetsfraser och att du anpassar din spanska efter mottagaren och vet när du ska dua/nia olika personer.

Att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen och delar av världen där språket används innebär att du har kunskap om olika länder där spanska talas och att du kan jämföra olika spansktalande länder med varandra och Sverige.

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Du visar att du förstår det du hör och läser på spanska genom att aktivt svara eller översätta. Du kommer också att få göra hör- och läsförståelse test.


Du visar att du kan formulera dig i tal och skrift genom att vara muntligt aktiv på lektionerna och klara av skrivuppgifterna i boken. Du kommer även att få göra skrivuppgifter där jag bedömer hur du uttrycker dig och om du använder dig av det nya som vi lärt oss hittills.

Du visar dina språkliga strategier under lektionerna, du gör för att förstå en text eller en hörövning.

Du visar att du kan anpassa ditt språk både under lektionerna och i den skriftliga uppgiften.

Du visar att du kan reflektera över livsvillkor i olika spansktalande länder med varandra och med Sverige, både genom att aktivt delta i diskussioner, genom att kunna skriva en text om Mexiko och genom att göra jämförelser mellan Sverige och Mexiko.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi jobbar i boken med kapitel 1-4. I övningsboken finns flera skrivövningar, muntliga övningar, läsförståelse och hörövningar för att öva på de olika färdigheterna. Vi tittar på olika filmer för att lära oss mer om Mexiko. 

Dokumentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Spanska skriftlig förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikativ förmåga
- innehåll
Din text har ett innehåll som är ytligt eller enformigt. Det är svårt att förstå din text.
Du formulerar dig enkelt och begripligt och din text har ett innehåll som är ganska kortfattat, men det är ändå intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Du formulerar dig relativt varierat och din text har ett intressant innehåll. Du beskriver, ger exempel eller förklarar.
Du formulerar dig varierat och tydligt och din text är mycket innehållsrik och intressant. Du beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Kommunikativ förmåga
- meningsbyggnad och variation
Du gör enkla meningar som ofta börjar på samma sätt.
Du försöker att variera ditt språk och börjar ibland meningar på olika sätt. Du försöker också att skriva några längre meningar.
Du har ett visst flyt i ditt skrivande och du varierar ditt språk genom att börja meningar på olika sätt. Du skriver lite längre meningar med bisatser men ibland blir de inte korrekta.
Ditt språk har ett fint flyt och du har mer avancerad och varierad meningsbyggnad. Du använder tex sambandsord för att binda ihop satser.
Struktur
Texten saknar struktur och det är svårt att följa med.
Texten har en viss struktur, men ibland bryts den röda tråden. Det finns ett försök till en början och ett avslut.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning.
Texten har en klar struktur med en inledning och en avslutning. Du har en röd tråd genom din text.
Tempus
Du använder ofta verben i grundform.
Du klarar av de vanligaste böjningarna av verben (text jag-form i presens).
Du klarar i stort sett av att böja verben både efter person och tempus.
Du är säker på tempusväxling och klarar att berätta i både presens, perfekt, futurum och gerundium. Dessutom använder du rätt personformer
Ord och uttryck
- ordförråd
Du använder svenska ord när du inte känner till det spanska. Ditt ordförråd är begränsat.
Du använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera dig.
Du använder ett varierat ordförråd som till viss del är anpassat till uppgiften, men mestadels vanliga frekventa ord.
Du har tagit reda på de korrekta uttrycken på spanska och använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Stavning och form (grammatik)
Stavningen i texten brister på sådant sätt att det stör förståelsen.
Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det stör förståelsen. En del grammatiska formfel finns.
Texten innehåller få stavfel och få formfel. Dessa stör inte förståelsen.
Texten har i stort sett inga eller enstaka form- och stavfel.
Strategier
Du använder inte hjälpmedel för att hitta ord. (hjälpmedel: ordbok i bokform/nätet, lärobok eller grammatikdel)
Du försöker använda hjälpmedel och lyckas ibland även om du behöver stöd.
Du lyckas ofta hitta rätt ord med något hjälpmedel.
Du använder hjälpmedel som en naturlig del av skrivandet.
Förmåga att bearbeta din text
Du förbättrar inte dina meningar efter den responsen du har fått.
Med lite stöd gör du enstaka förbättringar av texten
Du använder responsen och försöker att göra enkla förbättringar av texten
Du använder responsen och försöker att göra enkla förbättringar av texten