Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Knowing me, knowing you

Skapad 2017-08-25 10:36 i Friskolan Asken Grundskolor
I detta arbetsområde tränar sig eleven att presentera sig själv på olika sätt samt ta del av andras presentationer.
Grundskola 6 Engelska
It's good to be able to (=kunna) talk about yourself, isn't it?! It's also interesting to get to know other people, especially. This is exactly what you will do in this project! You will tell others about how you look, your hobbies, your family and many other things. You will also find out more about your classmates.

Innehåll

Syfte

 

Genom undervisningen i engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags engelska,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

Du

 • pratar och skriver om vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter,
 • deltar i olika samtal och intervjuer,
 • skriver och framför muntligt en presentation av dig själv,
 • lyssnar på andras presentationer.
 • använder språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal,
 • använder språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och grammatiska uttryck.

Lärarens mål

Du ska kunna

 • skriva en presentation av dig själv i form av "the book about me"
 • presentera dig muntligt,
 • beskriva andra personer muntligt och skriftligt,
 • använda de nya ord (inom områdena utseende, kläder, intressen, hem och familj) vi arbetar med,
 • använda am/is/are,
 • använda have/has.

Bedömning

Du kommer att visa dina kunskaper...

 • på lektionernas genomgångar
 • genom ditt aktiva deltagande
 • genom en muntlig presentation av dig själv 
 • genom en uppsats "the book about me"

 

 

Matriser

En
Matris skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Översättning av ord.
De flesta ord är korrekt översatta. En engelsktalande person kan förstå vilka orden är.
I princip alla ord är korrekt översatta.
Alla ord är korrekt översatta.
Stavning av ord.
De flesta ord är korrekt stavade.
I princip alla ord är korrekt stavade.
Alla ord är korrekt stavade.
Am/is/are
Am/is/are används rätt i fler än hälften av meningarna.
Am/is/are används rätt i nästan alla meningar.
Am/is/are används rätt i alla meningar.
Have/has
Have/has används rätt i fler än hälften av meningarna.
Have/has används rätt i nästan alla meningar.
Have/has används rätt i alla meningar.
Egna meningar.
De flesta meningarna är i princip korrekta gällande ordval, ordföljd, grammatik och stavning. En engelsktalande person kan förstå betydelsen
De flesta meningarna är korrekta gällande ordval, ordföljd, grammatik och stavning. Meningarna är varierade och innehåller många olika ord.
Alla meningarna är korrekta gällande ordval, ordföljd, grammatik och stavning, även om vissa misstag finns. Ett stort ordförråd syns .
Beskrivning av dig själv.
Texten innehåller en kort beskrivning av t.ex ditt utseende, dina kläder och din personlighet. Budskapet går fram, även om det finns misstag.
Texten innehåller en beskrivning av t.ex ditt utseende, dina kläder och din personlighet. Budskapet går tydligt fram, även om det finns vissa misstag
Texten innehåller en fyllig och utförlig beskrivning av t.ex ditt utseende, dina kläder och din personlighet. Det finns t ex förklaringar och exempel för att förtydliga. Budskapet går tydligt fram och det finns endast få misstag.

En
Matris tala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du har berättat kortfattat om din person utifrån några av punkterna i instruktionen (t ex utseende, intressen och personlighet).
Du har berättat fylligt om din person utifrån flera av punkterna i instruktionen (t ex utseende, intressen och personlighet).
Du har berättat mycket fylligt om din person utifrån flera av punkterna i instruktionen (t ex utseende, intressen och personlighet).
Ordförråd
Du har använt i huvudsak rätt ord och ditt ordförråd räcker för att genomföra uppgiften. En engelsktalande person kan förstå.
Du har använt rätt ord och ditt ordförråd räcker gott och väl för att genomföra uppgiften.
Du visar ett stort ordförråd genom att berätta detaljerat och beskrivande.
Grammatik
Du kan sätta ihop meningar som en engelsktalande person kan förstå.
Du kan sätta ihop meningar som en engelsktalande person med lätthet kan förstå.
Du kan sätta ihop meningar som i hög grad är korrekta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: