Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Literature Holes

Skapad 2017-08-25 10:56 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Engelska
"Digging holes is character building" (the Warden at Camp Green Lake)

Innehåll

Holes - E-book and Audio-book

Planning

w 39

Fri 25/9                  Introduction, reading

w 40

Tues 29/9             Distansutbildning

Wed 30/9             Distansutbildning

Fri 2/10                Holes – discussions ch 1-8 ,  reading                               

w 41

Tues 6/10             

Wed 7/10            Vocabulary test words from ch 9-17,  word work 

Fri 9/10              Holes – discussions ch 9-17,  reading                           

w 42

Tues 13/10              

Wed 14/10          Vocabulary test words from ch 18-26,  word work 

Fri 16/10             Holes – discussions ch 18-26, reading                  

w 43

Tues 20/10             

Wed 21/10         Vocabulary test words from ch 27-35word work  

Fri 23/10           Holes – discussions 27-35,  reading

w 44                 Holiday!

w 45

Tues 3/11                                     

Wed 4/11         

Fri 6/11            Holes – discussions ch 36-44 

w 46

Tues 10/11       No lesson - read on your own     

Wed 11/11        Holes – discussions ch 45-50, Getting the writing assignment, writing tips

Fri 13/11           Writing assignment

w 47

Tues 17/11        Writing assignment!

Wed 6/11          Utvecklingssamtalsdag

       

Uppgifter

 • Eng5 A Letter to Mum

 • Eng5 Holes ch 18-26

 • Eng5 Holes ch 18-26

 • Eng5 Writing assignment- Holes

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.
  Eng  -
 • Skönlitteratur och annan fiktion.
  Eng  -
 • Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
  Eng  -

Matriser

Eng
Literature Holes

E
C
A
Innehåll
Du har följt instruktionerna till den uppgift du valt Du har med exempel från boken
Du har följt instruktionerna till den uppgift du valt och du har löst uppgiften på ett tillfredsställande sätt med relevanta kopplingar till boken Du har tydliga exempel från boken som berikar din text
Du har följt instruktionerna till den uppgift du valt och du har löst uppgiften på ett originellt sätt med väl valda kopplingar till boken Du har tydliga och väl valda exempel från boken som förtydligar din text
Struktur
Du har delat in din text i stycken
Du har god struktur med tydlig inledning och avslutning samt länkar mellan de olika styckena så att texten håller samman.
Du har mycket god struktur med tydlig inledning och avslutning och du har naturliga länkar mellan de olika styckena så att texten väl håller samman och har ett naturligt flyt.
Språk
Ditt språk är enkelt men funktionellt, vilket innebär att stavfel och grammatiska missar kan godtas. Du undviker sms-språk som t.ex. kinda, cause, &, u
Du har flyt i ditt språk både vad gäller stavning och grammatik och du undviker helt talspråksuttryck och sms-språk
Du visar på stilistisk säkerhet (formellt språk anpassat till uppgiften) och variation i användandet av språket och du använder t.ex. idiom på ett naturligt sätt
Bokdiskussioner
Du har deltagit i bokdiskussionerna
Du har aktivt deltagit i bokdiskussionerna.
A letter to mum - innehåll
Du har skrivit ett brev från Stanley där du berättar om vad som händer i kapitel 27-35
Du har skrivit ett ganska fylligt brev från Stanley där du berättar om vad som händer i kapitel 27-35
Du har skrivit ett fylligt brev från Stanley där du berättar om vad som händer i kapitel 27-35
A letter to mum - språk
Ditt brev är indelat i stycken Ditt ordförråd är enkelt och en del stavfel förekommer Din grammatik är ganska god även om du har en del missar.
Ditt brev är indelat i stycken och har en röd tråd Ditt ordförråd är varierat och innehåller endast ett fåtal stavfel. Felen stör inte förståelsen av texten (t.ex. skriver inte witch när det ska vara which. Du undviker talspråk som t.ex. gonna, cause Din grammatik är god med endast ett fåtal missar
Ditt brev är indelat i stycken och har en röd tråd. Dessutom så har du en intresseväckande inledning och avslutning Ditt ordförråd är mycket varierat och innehåller få stavfel. Du undviker helt talspråk som t.ex. gonna, cause och din grammatik är god. Din grammatik är mycket god nästan helt utan misstag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: