Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mulleverksamheten ht 2018 vt 2019

Skapad 2017-08-25 11:32 i I Ur och Skur Myllran Fristående förskolor
Förskola
Myllrans 5-6 åringar går på Mulle en dag i veckan mellan kl 9 och 14. Naturen är en fantastisk plats för att uppleva och lära med alla sinnen. Det man lär med kroppen fastnar i knoppen. Naturen är en fantastik miljö för lek, fantasi och rörelse som dessutom är genusneutral och har lugnande effekt. Barnen får prova olika friluftsaktiviteter och grundläggande friluftsfärdigheter som de har nytta av hela livet.

Innehåll

Mål

 • Barnen ska få en positiv utevistelse.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om våra vanligaste träd.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om årstidernas växlingar i naturen.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om några av våra vanligaste skogslevande djur.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om allemansrätten.
 • Barnen ska få kunskap om hur man hittar rätt i naturen och hur man gör om man går vilse.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om olika sätt att laga mat i naturen.

 

Målet ska vara uppfyllt i maj 2019.

Vi anser att målet är uppfyllt när:

 • Barnen längtar efter att få gå på Mulle!
 • Barnen har en uppfattning om  vad som händer med träd och andra växter under våren/sommaren, hösten och vintern.
 • Barnen kan namnen och känner igen några av de djur som finns i i våra skogar.
 • Barnen vet vad man får och inte får göra i naturen - på sin nivå.
 • Barnen vet vad en karta är och hur man gör om man går vilse.
 • Barnen vet hur man kan grilla/koka över öppen eld och hur man kan använda ett stormkök.

 

 

Varför ska vi jobba mot dessa mål?

 Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-metodik och Skogsmulle i förskolan strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Barn som får möjlighet att komma ut i naturen lär sig handla efter allemansrätten och värna om miljön.

Hur gör vi?

 

Vi jobbar med äventyrspedagogik

Syftet är att erbjuda ett spännande arbetssätt som …

 • sätter kunskap och hälsa i centrum,
 • skapar möjligheter att lära sig på ett sätt som känns meningsfullt och som skapar ett stort engagemang,
 • tar upp existentiella frågor och frågor som är viktiga för barn och ungdomar av idag,
 • nyttjar utemiljön och naturen som arena för upplevelser och lärande.

Äventyrspedagogiken ska ge kunskaper…

 • inom olika kunskapsområden/ämnen,
 • i hur jag arbetar och samarbetar på ett bra sätt i en grupp,
 • om hur jag fungerar i nya situationer och i en grupp,
 • om hur jag lär mig (metalärande).

Äventyrspedagogiken ska utveckla hälsa ur ett brett perspektiv:

 • Rörelse och fysiska aktiviteter – fysisk hälsa
 • Utomhusvistelse – fysisk hälsa
 • Självkänslan stärks – psykisk hälsa
 • Kamratrelationerna stärks – psykosocial hälsa
 • Gruppens sammanhållning stärks – social hälsa

 

Idéer

Mullesagan berättas och vi introducerar vissa rutiner, som t ex att "Knacka på i naturen" och ropa på Mulle. 

Barnen kommer varje gång att få uppdrag med olika syften, t ex

 • Vi plockar och sorterar skräp.
 • Vi ser vad som händer med olika typer av skräp om det får ligga kvar i skogen.
 • Vi letar efter frukter, svampar och hösttecken.
 • Vi använder alla våra sinnen på olika sätt.
 • Vi utför matematik- och språkuppdrag.
 • Vi skapar av naturmaterial.
 • Vi jobbar med Hitta Vilse materialet.
 • Vi introducerar kartan och börjar med att barnen får bygga en Vilseskog/landskapslåda.Kartan är med under våren.
 • Vi använder både öppen eld och stormkök för matlagning under Mulleträffarna. Barnen får hjälpa till med matlagningen.
 • Mulle är alltid närvarande på något sätt, som en god förebild. Han skickar brev, sms, ringer och vid minst ett tillfälle kommer han "på riktigt".

 

 

Hur vet vi att målen är uppfyllda? 

 • Vi dokumenterar varje tillfälle med hjälp av foton, texter och material. Barnen är delaktiga i dokumenterandet.
 • Dokumentationen publiceras på Unikum i blogg och lärloggar.
 • Vi sätter upp bilder och material på terrassens innervägg, så att den finns tillgänglig och väl synlig för barnen. Vi fångar upp barnens reflektioner kring det som sätts upp.
 • Vi samtalar med barnen utifrån målen för att fånga upp vad de utvecklat kunskap och förståelse för.
 • I personalgruppen reflekterar vi kring barnens upplevelser och gör en analys för att veta hur vi ska gå vidare.

 

Aktiviteter

4/9 Upptakt

Då var det äntligen dags för Mullestart. Förväntansfulla, men också lite nervösa och ängsliga, samlades barnen i granskogen. Där fick de höra sagan om hur Mulle blev till. Och hur djuren hjälpte Mulle att få kläder.

 

Vi frågade vad barnen trodde skulle hända på Mulle.

"Häxan Vresa kommer", var det samstämmiga svaret. Eftersom vi fått signaler om att häxan skrämde barnen förklarade vi precis som det är. Att häxor och troll inte finns på riktigt. Att häxan Vresa är påhittad och att hon var med i ett sagoäventyr som tidigare Mullebarn fick vara med om. Vi berättade om vad äventyret gått ut på och förklarade att barnen själv får välja om vi ska ha ett liknande äventyr, kanske med häxan Vresa och skräptrollet. Och det vill barnen! Vi kommer att gå varsamt fram, kolla hur barnen reagerar. Vi vill att det ska vara ROLIGT spännande, inte läskigt spännande!

Vi  frågade också vad barnen tror att de ska få lära sig på Mulle. "Att inte kasta skräp" sa någon. Men annars inga funderingar. Och det är precis som det ska vara. Vi vuxna kommer att ge barnen massor av möjligheter att skaffa kunskap om naturen. Och det genom att leka och ha roligt. Vi kommer att visa dem vad de faktiskt har lärt sig, fast de kanske inte tänkt på det.

Nu var det dags att gå iväg till Mulleskogen. På vägen passerade vi sju olika träd. Den tidigare Mullegruppens kompisträd, som de följde från sommar till höst, vinter och vår. Vi lottade genom att dra namnlappar, vilka trädkompisar var och en ska få.I skogen har vi pratat om vad de olika platserna brukar kallas. Hinderbanan, Häxan Vresas hus (jo, barnen ville att det skulle heta så annars föreslog vi fårhuset), vindskyddet och vårt slutmål Mullegropen. På vägen dit fick barnen träna på att stanna vi de olika stoppställena. Framme i Mullegropen satte barnen genast i gång med att leka. Härligt att se hur de snabbt fann sig tillrätta, började utforska platsen, klättrade upp och ner i gropen och började rolleka. Det blir en härlig Mullehöst!

11/9 Det var en gång en häxa

Ja, så började dagens Mulle i stubbringen nere i granskogen. Detta för att markera att det som händer därefter är en saga - ett äventyr vi hittar på. Häxen hette förstås Vresa. Mullebarnen fick ett brev från henne. Hon vill inte vara häxa mer. Ingen tycker om häxor och hon är ensam och ledsen. Det finns ett recept på ett motgift som kan göra häxor till människor. Idag fick barnen ett uppdrag. För de vill förstås gärna hjälpa häxan Vresa. Gömda pusselbitar blev en bild av en plats - vindskyddet. Där hittade barnen den första ingrediensen till motgiftet. Hjälpsamhetspiller. För att ladda dem med magi fick alla barn öppna korken på flaskan och berätta något de själv gjort för att hjälpa någon.

Så många bra exempel barnen kom med!

De gav också häxen Vresa ett uppdrag. Att hjälpa något djur i skogen.

V berättade fabeln om musen och lejonet. Alla kan hjälpa andra. En mus kan hjälpa ett lejon.

Nu har vi hjälpsamhetsglasögon på oss hela veckan. Vi hjälper varandra, ser när andra hjälper till, skriver och tar bilder

 

18/9 Vad är samarbete?

 Idag skulle vi leta efter samarbetspulver till motgiftet som ska görar häxan Vresa snäll. På vägen fick barnen olika uppdrag. De gick ut på att plocka t ex 20 nypon tillsammans, 2 lönnlöv och lönnäsor var och en pinne som var lika lång som en hand. Det blev stopp för en sagopaus i vindskyddet. Sagan handlade om hur skogens djur samarbetade för att hitta en skatt. Sista uppdraget för barnen var att göra en cirkel av grankottarna och tillsammans dekorera den med det andra de plockat.

 

Barnen hittade Samarbetspulvret, som de fick lukta och smaka på (lakritspulver) och sedan ladda med magi genom att berätta om hur de samarbetat med någon annan.

När vi passerade stora boken testade vi om vi kunde nå runt stammen tillsammans. Det gick precis! Sju Mullebarn och 2 vuxna behövdes. Vi hade inte klarat det utan samarbete. 

 

 

Att vara kompis - Mulle 25/9

Det var svårt för häxan Vresa att klara veckans uppdrag. Häxor samarbetar inte. Men när Mulle ville ha hjälp att laga kråkans bo, som gått sönder i stormen, så gjorde hon faktiskt det. Så häxan klarade sitt uppdrag.

Idag ska vi leta efter Kompisjuice. På fotbollsplanen lekte vi "Häxan kommer". Vem är under filten? Barnen klarade detta galant.

I vindskyddet berättade vi en saga om att vara kompis. Sagan slutade med att flickan Maja alltid fick vara ledsen och ensam på förskolan. Men..... kunde sagan sluta så? Nej, det tyckte inte barnen, så tillsammans ändrade vi sagan.

I Mullegropen lekte vi "Tysta tåget". Loket Ingela lämnade av vagnarna/barnen på olika platser. Det gällde att sitta tyst och vänta (och lita på att man blev upphämtad igen) tills loket hämtade en. När tåget var komplett fick barnen leta efter kompisjuicen. Den luktade inte gott - det stack i näsan. "Det luktar vinäger" sa C. (och det hade han alldeles rätt i). Vi laddade juicen med magi när barnen berättade hur man är en bra kompis (svårt).

Veckans kock E. lagade potatis och purjolökssoppa. De röda linserna döpte hon till kärlekslinser (där var ett rött hjärta på paketen) så vi döpte soppan till kärlekssoppa.

Efter lunchen gick vi på upptäcktsfärd till STOORA Mullegropen. Oj, vilka klätterutmaningar! Vi fick hjälpas åt att komma upp.

 

Vi hittade en koja som andra Mullebarn byggt. Vi bestämde att vi går till stora Mullegropen nästa vecka. Barnen vill äta i kojan.

Glädje, Mulle 2/10

Häxan Vresa hade lyckats att skaffa en kompis, men blev ledsen när han, Skräptrollet, åkte bort för att träffa en annan vän. Kan vi hjälpas åt att göra henne glad? Vad blir man glad av?

I vindskyddet läste vi en saga om åsnan Ior, som inte var nöjd med sin svans. På slutet blev han glad när vännerna berättade att de tyckte om honom precis som han var, med sin sorgsna svans.

Barnen fick dra uppdragskort ur en påse, på vägen till stora Mullegropen. Ett av uppdragen var att hitta fyra blad med olika form.

Det är verkligen brant vid stora Mullegropen. Tänk att det är människor, som med bara handkraft, grävt dessa jättegropar! Barnen fick klättra uppför den branta backen med hjälp av ett rep. Alla barn fick skriva varsin dikt i formen: Jag har sett.....jag har hört......jag blir glad när...

Jag har sett en gran.

Jag har hört ett flygplan.

Jag blir glad när nån kramar mig.

Barnen hittade flaskan med Glädjefnattar och fick smaka. De var söta och goda. Nu har vi fyra ingredienser till motgiftet, tre återstår.

Efter maten gick vi på upptäcktsfärd och hittade den förra Mullegruppens troll och skogens största kvarnsten.

 

Säga stopp, Mulle 9/10

Dagens kompistema var att säga stopp. Hur man kan visa med handen och säga stopp om det är nåt man inte vill. Ingrediensen vi letade efter var hackade stoppskyltar, som smakade godis (Vaa!!).

 

Vi pratade om allemansrätten och Sara och Ingela gjorde små teaterföreställningar där vi t ex låtsade att vi plockade bär, bröt kvistar från träden, gick in i nåns trädgård för att plocka äpplen, cyklade i skogen, kastade skräp, eldade under ett träd och slog upp ett tält. Barnen fick göra tummen upp om de trodde att man får göra så eller visa STOPP. "Inte störa, inte förstöra" - vad menas med det?

Ny plats idag, "kvarnstensgropen". Det blev mycket klättring (repet behövdes) och kurragömma. Barnen fick "skriva" första bokstaven i sina namn med kottar. 

Vi ger barnen mycket tid för lek, men visar också hur man kan koppla av i skogen. Se och lyssna, känna, lukta, "skogsbada".

Dela med sig, Mulle 16 oktober

Vi fick ett nytt brev från häxan Vresa. Hennes uppdrag i veckan var att lyssna när nån säger STOPP. Hon hade varit sugen på att förvandla Skräptrollet till en gråsugga, men låtit bli när han ropade stopp. Bra gjort!

Vi bestämde oss för att gå till sjön idag. Omväxling förnöjer och vi ville ge barnen möjlighet att se hur annorlunda det ser ut vid deras "gamla" Laxeplats på grund av torkan. På vägen dit undrade vi om barnen kunde hitta samma sorts träd som sina kompisträd. Och det kunde de, tillsammans. Vi såg alla utom kastanj och lönn. Fantastiskt att barnen faktiskt kan känna igen minst fem olika träd!

Det blev en underbar dag! Vilket fantastiskt väder. Barnen letade efter musslor, stenar och andra skatter.

 

 

 

Höststorm, 23 oktober

Så det kan skilja på vädret bara på en vecka. Förra tisdagen strålande sol och brittsommarvärme, idag storm och regn. Så det blev ändrade planer och improvisation.

Vi tog med barnen på ett litet sagoäventyr i skogen närmast Myllran. Häxan Vresa ville dela med sig av sin skatt, men barnen fick gå en spännande väg för att hitta skatten.

Dansa älvdans, lyssna efter Näcken, akta sig för den farliga dammen, skrämma grådvärgarna.

Ett uppdrag var att bygga ett torn, högst som Ingelas pinne, av stenar. Det löstes på lite olika sätt. Skatten hittades - ädelstenar och guldpengar som vi ska ha TILLSAMMANS på Myllran när vi leker skattjakt. Sen gick vi tillbaka till Myllran och maten lagades i kåtan på Sandkakan. Amanda lekte två roliga lekar med barnen, "Knack knack är Mulle hemma" och "Banantagen". Den senare var ny för oss och barnen tyckte att den var jätterolig! Vi fick höra sagan om att "Lugna ner sig" som handlade om olika sätt man kan ha för att hitta lugn och ro om man blir arg eller behöver vila. Bland annat en massagepizza. Det ska vi testa inomhus. Barnen hittade dagens motgiftsingrediens, Lugna puckar, som var jättegoda.

Ja så kan det bli när det inte alls blir som det var planerat.

Mulle kommer! 6 november

Ja, idag kom Mulle, äntligen, och vi behövde inte ens ropa. Barnen frågade massor och berättade om vår skog och våra platser. Mulle gav alla varsitt diplom för att de vet hur man ska vara i skogen - allemansrätten. Och av oss fick Mulle resterna av den goda cowboygrytan.Men Mulles besök var ju inte det första som hände. Vi fick brev från Häxan Vresa och där stod bara "Jag är ledsen". Då kom vi på att vi bara har en enda ingrediens kvar till häxmotgiftet, malda tröstnappar.

På vägen till skogen tittade vi till våra kompisträd. En del har tappat nästan alla sina löv. Var tar löven vägen? Vi mätte lövtäcket med en pinne. Och sen räknade vi bakåt. Om det ramlade lika mycket löv när förra Mullegruppen var här, och gruppen innan dess och tänk så gammal Ingela är. Det skulle ju bli flera meter med löv. Var tar de vägen. Det var svårt, men sen visade vi bilder på några djur och då visste barnen direkt att det är maskarna som tar hand om löven och gör jord av dem. Vilken tur!

Under Mullegranen blev det saga. En saga om förskolan Granskogen med sina avdelningar Kotten och Barret. Där jobbade fröknarna Pinnen och Svampen. Vi fick se hur kottar och barr blev ledsna av olika anledningar och att alla ville bli tröstade på olika sätt. Myllranbarnen fick berätta om hur de vill bli tröstade och av vem. Det engagerade dem alla och vi fick kloka, insiktsfulla svar. Senare under dagen fick vi se hur barnen "tog med sig" sagan och själv lekte med kottar, barr och andra naturföremål.

Vi tittade på bilder av fler djur och pratade om att de har olika sätt att klara av den kommande vintern.

Två gånger kvar på Mulle innan säsongsavslutning. Nästa gång ska vi campa!

Camping och häxbrygd 13/11

Vi fick ett brev från häxan Vresa om att idag är den stora dagen - dagen då häxmotgiftet ska kokas. Alla ingredienser är hittade.

Vi stannade redan vid vindskyddet för idag blev det camping. Att tälta är en rolig fritidsaktivitet, så vi slog upp ett tält bredvid vindskyddet. Vi tände lägerelden och så var det ju nästan som om vi campade.

Maten lagades på stormkök och vi åt i vindskyddet. Sen var det dags att koka ihop häxmotgiftet. Det bubblade och fräste och såg inte särskilt aptitligt ut. Tur att det bara är häxan Vresa som ska smaka!

Vi tränade på vår teaterföreställning inför morgondagens fest, Vargen och de sex killingarna. Det blir jättebra!

Vi avslutade med att alla gick in i tältet. Ingela berättade saga och vi försökte vara tysta en stund för att få in känslan av att sova i tält. Det gick väl sådär.....

 

På vägen hem gömde vi motgiftet i Häxan Vresas hus. Hon ska dricka det i natt. Vi undrar så vad som ska hända!

 

Var är Vresa, 22/11?

Så var det dags för årets sista Mulle. Vi har ju haft ett sagoäventyr med Häxan Vresa, inflätat i det "traditionella" innehållet . Förra veckan kokade vi motgift och ställde i häxans hus. Hade hon druckit det? Ingela fick gå först och kolla så att kusten var klar. J, motgiftet var urdrucket och där låg ett brev.

Brevet var från Vresa, som tackade barnen för hjälpen. Nu är hon inte häxa mer. Hon och Skräptrollet har precis påbörjat en jorden runt resa och lovar att skicka bilder till oss. Första bilden var från Lalandia.

Vår tanke är att vi på detta sätt ska få in lite globalt tänk under vårterminen.  Kanske hamnar de i en regnskog i Indonesien. Varför behövs regnskogen? Kanske besöker de en soptipp i Indien och ett naturreservat i Afrika. Vi låter tanken mogna under vintern.

Vi kan också prata om källkritik på barnens nivå. Kan vi tro på det vi ser på internet t ex? För visst ser det ut som om Vresa och Skräptrollet står och tittar på bassängen i Lalandia? Kan man fuska med bilder?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: