Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & hälsa åk 3 ht-17

Skapad 2017-08-25 11:43 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 Idrott och hälsa
I ämnet idrott och hälsa kommer du under höstterminen få möjlighet att utveckla allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiv och vistas i naturen. Du ska få prova på många olika slags aktiviteter och även få möjlighet att utveckla din förmåga att samarbeta och visa respekt för andra.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att du utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiv och vistas i naturen. Genom undervisningen ska du få möta många olika slags aktiviteter. Du ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur du kan påverka din hälsa genom  hela livet. Du ska även ges möjlighet att utveckla din samarbetsförmåga och respekt för andra.

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.
 • Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

Bedömning - vad och hur

Under arbetets gång kommer vi att hjälpa, vägleda, stötta och ge dig återkoppling för att du ska få möjlighet att utveckla dina olika förmågor.

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Delta i enklare lekar, spel och idrotter både inomhus och utomhus, där du försöker röra dig på ett sätt som passar det du gör.
 • Dansa och röra dig på ett enkelt sätt till musik.
 • Flyta och simma på mage och rygg.
 • Prata om vad du tänkte och kände när du idrottade eller ansträngde dig.
 • Vara med i lekar utomhus, där du försöker anpassa dig till väder, plats och till allemansrätten.
 • Hitta i kända miljöer och med hjälp av enkla kartor.


Du kommer att få möjlighet att visa detta genom att:

 • Pröva och vara aktiv på lektionerna.
 • Vara med i olika danser och visa att du kan röra dig till musik.
 • Vara delaktig när vi simmar.
 • I samtal om idrott och hälsa kunna prata om hur det känns när du idrottar eller anstränger dig.
 • Vid utevistelse anpassa dig till väder, plats och allemansrätten.
 • Visa att du hittar med hjälp av enkla kartor.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Elevledda uppvärmningar.
 • Springa, gå, krypa, hoppa, klättra, slå kullerbyttor, balansera med mera för att träna grovmotoriska rörelser.
 • Leka enkla lekar och idrotter samt lära oss lekarnas och idrotternas regler.
 • Genomföra olika aktiviteter i natur- och utemiljö.
 • Orientera sig med hjälp av kartor i närområdet.
 • Samtala om begrepp som berör ämnet.
 • Prata om säkerhet och hänsynstagande när vi ska leka och idrotta samt hur det känns i kroppen när man är aktiv eller anstränger sig.

Begrepp

 • Grovmotorik
 • Fysisk aktivitet
 • Puls
 • Lagkamrat
 • Hälsa
 • Kost
 • Friluftsliv
 • Närmiljö
 • Allemansrätten
 • Hänsynstagande
 • Förebyggande
 • Orientering
 • Kompass
 • Riktning
 • Norr
 • Söder
 • Väster
 • Öster

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: