👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - magnetism, kraft och rörelse

Skapad 2017-08-25 11:49 i Rödsleskolan Oskarshamn
Grundskola F
Vi arbetar med områdena magnetism, krafter och rörelser i fysik. Efter avslutat område visar eleverna vad de har lärt sig med ett prov. Under arbetsområdet kommer vi att se på film, arbeta i arbetsboken "fysik och kemi", ha genomgångar och läsa, experimentera och undersöka samt skriva laborationsrapporter.

Innehåll

Vi arbetar med:

• vad magnetism är och vilka ämnen som är magnetiska

• hur magneter kommer till användning i mer eller mindre
  vardagliga sammanhang

• enkla experiment som studerar magnetismens egenskaper

• dokumentation av enkla undersökningar

• begrepp

• några nutida och historiska upptäckter inom fysikområdet
  och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn
  på världen

• krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas

• vattnets egenskaper

• luftens egenskaper

Efter avslutat område ska du kunna:
• vad som gör ett ämne magnetiskt och ge förslag på några ämnen som är magnetiska
• när och hur vi använder oss av magneter
• förklara några viktiga egenskaper för magnetism
• dokumentera ett experiment med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter
• förklara fysikaliska begrepp som hör till området magnetism och krafter
• nämna någon uppfinnare och uppfinning som använder magnetism eller rörelse/kraft i sin konstruktion
• nämna vilka krafter och rörelser vi använder i vardagen
• förklara hur krafterna och rörelserna påverkar oss och andra föremål
• förklara hur vatten påverkas av tryck
• förklara hur luft påverkas av tryck

Uppgifter