👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik - ordklasser

Skapad 2017-08-25 12:33 i Maria Parkskolan Helsingborg
Vi går igenom och repeterar ordklasserna.
Grundskola 9 Svenska
I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med grammatik, närmare bestämt våra ordklasser. Arbetsområdet pågår under vårterminens första veckor och vi avslutar området med ett prov (tid för detta kommer skrivas in i klassens kalendarium).

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Undervisningens innehåll och uppgifter

Vi kommer att gå igenom de 10 ordklasserna:
Substantiv
Verb
Adjektiv
Pronomen
Prepositioner
Räkneord
Interjektioner
Konjunktioner
Adverb
Subjunktioner

Vi kommer att ha genomgångar av ordklasserna, ni kommer få arbeta självständigt och i mindre grupper med övningar i studieboken. Ni jobbar med boken Svenska Direkt s 398-419.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
    Sv
  • Centralt innehåll
  • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
    Sv  7-9

Matriser

Sv
Lgr11

E
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets /.../särdrag.
C
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets /.../särdrag.
A
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets /.../särdrag.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, /.../ samt i huvudsak fungerande anpassning till /.../ språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, /.../ samt relativt väl fungerande anpassning till /.../ språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, /.../ samt väl fungerande anpassning till /.../ språkliga normer och strukturer.