👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Así soy yo

Skapad 2017-08-25 12:51 i Förslövs skola F-9 Båstad
En planering för första tiden med spanska i 7:an. Fokus Kommunicera i tal.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Alla som någon gång har varit ute och rest i andra länder vet hur liten man kan känna sig när man inte kan språket. Man vill kunna presentera sig, ställa frågor och kommunicera lite med andra. Lagom till höstlovet kommer ni att klara av detta! Den första perioden av terminen kommer vi att fokusera på att bli riktigt bra på att berätta om oss själva och varifrån vi kommer. Det kommer att bli mycket fras- och ordsamlande, så att alla får ett rikt ordförråd av glosor att använda när man ska kommunicera! Förmågor vi fokuserar på är: förstå talad spanska samt att uttrycka oss så att andra förstår.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 • förstå och tolka innehållet i talad spanska
 • formulera dig och kommunicera i tal
 • använda dig av språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 

 • Du förstår uppmaningar och kan svara på enkla frågor på spanska.
 • Du kan förstå huvuddragen och en del tydliga detaljer i tydligt talad spanska, detta visar du genom att återberätta och kommentera det du har hört.
 • I samtal kan du berätta på ett tydligt och sammanhängande sätt om dig själv samt andra vardagliga ämnen, som intressen, kläder och kompisar. Du kan även ställa frågor till dina kompisar.
 • Du kan i en redovisning berätta om ett fantasiland på ett tydligt och sammanhängande sätt.
 • Du använder dig av olika strategier för att förstå och göra dig förstådd, tex genom att omformulera dig, ställa frågor med mera (se matris)

 

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 

 • Du kommer att få lära dig olika hälsningsfraser och presentationsfraser, både genom att läsa texter, leka lekar och sjunga sånger.
 • Du kommer att få träna på att berätta om dig själv i olika sammanhang.
 • Du kommer att få träna på hörförståelse genom att se korta spanska filmer.
 • Du kommer att få lära dig nya ord inom områdena presentation, kläder och geografi.
 • Du kommer att få träna på att räkna och säga färgerna genom lekar och sånger.
 • Du kommer att få träna på att prata om kläder genom att göra en modevisning/modetidning.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 

 • Jag kommer att bedöma din förmåga att förstå och tolka innehållet i talad spanska
 • Jag kommer att bedöma din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal

Matriser

M2
Así soy yo

Kommunicera i tal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
omfång och flyt
Du har ett tillräckligt stort ord- och frasförråd för att kunna göra dig förstådd. Du kan berätta några saker om dig själv, din familj och dina intressen. Dina meningar är korta och du pratar i punktform.
Ditt ord- och frasförråd är stort och du hittar oftast rätt ord. Du kan berätta om flera olika saker om dig själv, din familj och dina intressen. Du kan även framföra någon åsikt om några enkla ämnen. Du försöker använda dig av små sambandsord för att bygga lite längre meningar och får på så sätt lite flyt när du pratar
Du har byggt upp ett stort ord - och frasförråd, vilket gör att du får viss variation i språket. Du kan berätta utförligt om dig själv, din familj och dina intressen samt dina åsikter om enkla ämnen. Dina meningar är längre och mer samman-hängande eftersom du använder dig av flera olika sambandsord. Du börjar få bra flyt när du pratar.
tydlighet
Du kan formulera dig enkelt och begripligt i tal så att en spansktalande person förstår dig.
Du använder oftast verbformerna rätt så att få missförstånd uppstår. Ditt uttal och din intonation är åt det spanska hållet.
Du använder de olika verbformerna på ett säkert sätt. Ditt uttal och din intonation är åt det spanska hållet.
strategier för att göra dig förstådd
När du inte hittar rätt ord stannar samtalet upp.
När du inte hittar rätt ord försöker du förklara eller göra dig förstådd på annat sätt.
När du inte hittar rätt ord lyckas du förklara vad du menar på ett annat sätt eller använda andra strategier för att göra dig förstådd.
strategier för samtal
Du svarar på frågor och berättar några saker själv samt ställer någon fråga.
Du ställer frågor och kommenterar det andra säger så att samtalet flyter på. .
Du bidrar i hög grad till att samtalet flyter på genom att ta initiativ, ställa frågor och kommentera det andra säger.

hörförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
förståelse
Du förstår det mest väsentliga i tydligt talad spanska.
Du förstår det mesta i enkel talad spanska i lugnt tempo.
Du förstår både helhet och detaljer i enkel talad spanska i lugnt tempo. .
Hur du visar din förståelse
Du förstår till exempel de instruktioner jag ger och de frågor jag ställer. Du kan återberätta det viktigaste efter att ha hört en lärobokstext.
Du kan till exempel utan problem återge både helhet och tydliga detaljer i de lärobokstexter du hör eller de hörövningar vi gör.
Du kan till exempel återge helhet och tydliga detaljer inte bara i lärobokstexter och hörövningar, utan även i de Tv-serier vi ser tillsammans