👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås Bräckaskolan LPP i Engelska åk 5 läsåret 2017-2018

Skapad 2017-08-25 13:22 i Fjärås Bräckaskolan Gul Kungsbacka Förskola & Grundskola
Här skriver du kortfattat om ämnet,pedagogiska principer samt källor tex.Lgr11
Grundskola 5 Engelska
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Skolan ska

Stimulera elevernas intresse för språk och kulturer, samt förmågan att tillägna sig innehållet i talat och skrivet språk.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och utveckla tilltro till sin förmåga att använda språket.

Eleven ska

Du som elev ska utveckla förmågan att:

• förstå och tolka innehållet i tydligt talad engelska från olika medier.

• formulera dig och kommunicera i tal och skrift, så att en engelskspråkig person förstår.

förstå det väsentliga av innehållet i enkla engelska texter

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att

• förstå muntliga och skriftliga instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

• delta i olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

• använda dig av fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord.

• tillägna dig uttal, information, grammatiska strukturer och stavning.

Undervisning

• Vi läser och lyssnar till olika texter som berör vardagsliv och levnadssätt i områden där engelska används.

• Vi tittar på film och återberättar händelserna.

• Vi tränar på att omformulera oss i tal och skrift för att utöka vårt ordförråd.

• Vi tränar uttal och formulering.

• Vi skriver olika typer av texter.

Vi utökar ordförrådet bl.a. genom att använda ordlistor och internet

Dramatisera vardagliga situationer, t.ex. restaurangbesök, visa vägen, på resa m.m

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6