👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås Bräckaskolan, Fysik årskurs 5, 2017/2018

Skapad 2017-08-25 13:25 i Fjärås Bräckaskolan Gul Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 5 Fysik
Fysik

Innehåll

Skolan ska

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att du som elev utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Eleven ska

Du som elev i årskurs 5 ska i ämnet fysik utveckla:

 • Förmågan att genomföra enkla systematiska undersökningar där den vetenskapliga metoden -planering - utförande - utvärdering ingår.
 • förmågan att förstå begreppet värmeenergi och hur energiflödet går mellan olika varma kroppar, samt hur man kan påverka detta flöde med hjälp av isolering.
 • förmågan att förstå magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället
 • förmågan att förstå ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
 • förmågan att kunna dokumentera dina undersökningar med t ex tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter
 • Förståelse för några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.Här skriver du mer konkret vad undervisningen innehåller.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Delta i diskussioner, samtal och praktiska undersökningar av det vi studerar, det vill säga:
 1. kunna ställa relevanta frågor,
 2. föra resonemang kring vad svaren på frågorna kan vara,
 3. ta initiativ och aktivt delta i praktiska undersökningar.
 4. kunna tolka resultat och sätta dessa i ett större sammanhang
 • Kunna använda relevanta begrepp och förklara sammanhang både muntligt och i text.

 

Undervisning

Under ht 2017  kommer vi att studera  begreppet värmeenergi och hur energiflödet går mellan olika varma kroppar, samt hur man kan påverka detta flöde med hjälp av isolering.

Vi kommer också att lära oss om magneter och hur dessa fungerar och används.

Under vt 2018 kommer vi att lära oss om ljus och ljud samt hur vår kropp uppfattar detta i öga och öra.

Under hela läsåret kommer undervisningen att ha den vetenskapliga metoden och vår historia av vetenskapliga upptäckter som röd tråd. Detta kommer att betyda att vi ser på olika speciella upptäckter kopplat till de olika områden vi går igenom samtidigt som vi arbetar med systematiska undersökningar.

Vi kommer också att se filmer, läsa olika texter skriva rapporter, och diskutera i större och mindre grupper.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6