👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås Bräckaskolan åk 5 kemi läsåret 2017-2018

Skapad 2017-08-25 13:36 i Fjärås Bräckaskolan Gul Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 5 Kemi
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Skolan ska

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang, nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

 

Eleven ska

Du som elev ska utveckla förmågan att:

- beskriva hur materia är uppbyggd med hjälp av enkla modeller

- förklara luftens egenskaper och sammansättning

- utföra och redogöra för enkla, systematiska undersökningar

- känna till kemikalier i hemmet och deras användning och påverkan på miljö och hälsa, samt hur de är märkta och bör hanteras

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- kunna beskriva hur materia är uppbyggd med hjälp av enkla modeller

- kunna redogöra för luftens beståndsdelar

- kunna genomföra och redovisa enkla, systematiska undersökningar

- känna till de vanligaste kemikalierna i hemmet och deras egenskaper

Undervisning

Vi kommer att:

- söka fakta från olika källor, t.ex. läroböcker, hemsidor

- genomföra och dokumentera systematiska undersökningar, som förklarar olika kemiska begrepp

- diskutera

- se undervisningsfilm

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6