👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås Bräckaskolan, Samhällskunskap årskurs 5, 2017-2018

Skapad 2017-08-25 13:44 i Fjärås Bräckaskolan Gul Kungsbacka Förskola & Grundskola
Undervisningen i samhällskunskap behandlar följande centrala innehåll: Individer och gemenskaper, mänskliga rättigheter, beslutsfattande och politiska idéer.
Grundskola 5 Samhällskunskap
Samhällskunskap

Innehåll

Skolan ska

Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Eleverna ska ges förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv och utveckla förståelse för människors levnadsvillkor. Eleverna ska utveckla sin förmåga att reflektera över mänskliga rättigheteroch demokratiska värden.

Eleven ska

Du som elev ska utveckla förmågan att

 • känna till familjen och olika samlevnadsformer
 • känna till vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas
 • känna till politiska val och partier i Sverige

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att

 • känna till vad som utmärker ett demokratiskt samhälle
 • kunna namnge riksdagspartierna i Sverige
 • känna till hur ett politiskt val i Sverige går till
 • delta i diskussioner om hur olika familjekonstellationer kan se ut

Undervisning

Vi kommer att arbeta med

 • klassråd, kamratstödjare och elevråd
 •  diskuterar aktuella händelser, tex veckans nyheter
 • hur ett demokratiskt samhälle fungerar, politiska partier, riksdag och regering
 • diskussioner kring olika samlevnadsformer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6