👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås Bräckaskolan, Svenska årskurs 5, 2017-2018

Skapad 2017-08-25 13:46 i Fjärås Bräckaskolan Gul Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 5 Svenska
Svenska

Innehåll

Skolan ska

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • söka information från olika källor och värdera dessa

Eleven ska

Du som elev ska utveckla förmågan att:

 • använda olika lässtrategier för att förstå och tolka texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna
 • använda olika sätt att bearbeta egna texter till form och innehåll
 • använda ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse
 • göra en muntlig presentation
 • redogöra för några betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk
 • använda språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord
 • använda ord och begrepp som uttrycker känslor, kunskaper och åsikter
 • göra skillnad i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte
 • jämföra källor och pröva deras tillförlitlighet

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

-förstå och tolka texter
- bearbeta texter till innehåll och form
- använda ordlista och andra hjälpmedel
- göra muntliga presentationer
- ta till dig kunskap om barn- och ungdomsförfattare
- använda tankekartor och stödord
- använda ord och begrepp som ger ett nyanserat språk
- anpassa ditt språk till mottagaren
- kunna använda skiljetecken, ordklasserna (substantiv, adjektiv, verb) 

kunna använda de stavningsregler vi gått igenom (dubbelteckning, j-ljudet, ng-ljudet)

Undervisning

 • läsa texter, samtala om dem och tolka budskapet i dem
 • skriva egna texter, läsa dem högt för varandra och bearbeta dem tillsammans t.ex. med, arbetsmaterialet "Monstret"
 • arbeta med ordlista och andra hjälpmedel
 • arbeta med redovisningar där vi uppmuntrar till att använda stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel samt betona kroppsspråkets betydelse vid en presentation
 • arbeta med texter av kända författare
 • träna vidare på tankekartor och stödord
 • författa egna texter där vi strävar efter ett varierat språk
 • träna på att använda olika språkuttryck beroende på mottagare, t.ex. sms/faktatext
 • träna på att kritiskt granska källor
 • arbeta med skiljetecken, ordklasserna (substantiv, adjektiv och verb)
 • arbeta med de vanligaste stavningsreglerna (dubbelteckning, j-ljudet, ng-ljudet)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6