👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studieteknik åk 7 ht 2017

Skapad 2017-08-25 13:51 i Tunabergsskolan Uppsala
Ett arbetsområde med syfte att diskutera på vilka olika sätt man lär sig och vilka strategier man kan använda för att få bättre studieteknik.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Studieteknik innebär hur man studerar. Att förbättra sin studieteknik innebär att man lär sig knep för att underlätta studierna, till exempel olika läsförmågor, minnestekniker, planering osv. Målet med en bra studieteknik är att lära sig så mycket som möjligt på den nerlagda tiden. Genom att ha en bra studieteknik ökar man lusten och motivationen till skolarbetet och lyckas bättre med sina studier.

 

Innehåll

Syftet och målet med att arbeta med det här området är att:

- du ska öka din förståelse för hur viktigt det är med studieteknik för ditt skolarbete.

- du ska utveckla kunskaper om hur du lär dig på bästa sätt, både i skolan och hemma, genom att känna till och prova på olika studietekniker.

- du ska utveckla kunskaper om hur du  kan planera ditt skolarbete bättre.

- du ska sedan använda dig av de studietekniker som passar dig bäst i ditt övriga skolarbete och på så vis öka ditt lärande, din motivation och förhoppningsvis i längden förbättra dina skolresultat. 

Centralt innehåll: 

 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Sv 7-9
  Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
 • Sv 7-9
  Hur man citerar och gör källhänvisningar.

 

Konkretisering - vad ska du kunna?

 

-avgöra vilken typ av text det är (faktatext eller berättande text) samt fundera på vilka tekniker man kan använda vid läsning av dessa texttyper.

-förstå skillnaden mellan översikts- och djupläsning samt när du använder dessa två olika tekniker.

-hur man gör en källhänvisning

 

 

 

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

- Vi kommer göra olika övningar i grupp och enskilt. 

- Vi kommer att ha kortare genomgångar, se kortare faktafilmer hämtade från ur.se serie "Plugga bättre" och andra filmer kring studieteknik.

- Vi kommer att göra övningar och uppgifter kopplade till det vi går igenom.

 

 

 • Kunskapskrav
 • Sv 7-9
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med genom att välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • Sv 7-9
  Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven läsförståelse.

 

Uppgifter

 • Pluggkoden