👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4

Skapad 2017-08-25 13:59 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Pedagogisk planering för engelskundervisningen i åk 4.
Grundskola 4 Engelska
"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva." Lgr11

Innehåll

Syfte med undervisningen - att utveckla förmågor

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå innehållet
 • tolka innehållet
 • anpassa språket
 • reflektera över samhällsfrågor
 • kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier
 • formulera sig i tal och skrift.

Centralt innehåll

Undervisningens centrala innehåll handlar om kommunikation, om att lyssna och läsa samt om att tala, skriva och samtala.

Så här kommer vi att arbeta

Vi utgår från läromedlet Good Stuff 4. Eleverna bl.a. träna sig i att

 • presentera sig själva

 • räkna på engelska

 • tala om sporter, musik och hobbies

 • tala om färger, kläder och hemmet

 • ställa och svara på frågor

 • beskriva vädret.

Vi arbetar även med News of the Week, Read Theory, "Grej of the day" samt ser på engelskspråkiga program.

Stor vikt läggs på att eleverna ska vara aktiva och tala mycket. Eleverna får öva på att tala, skriva, lyssna och läsa. De får skriva om sig själva och sina kamrater, lyssna på hörövningar, läsa texter och svara på frågor samt prata om vardagliga företeelser. De dramatiserar och lär sig ramsor och sånger.

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att

 • förstå vad någon säger

 • uttrycka dig så andra förstår

 • samtala

 • läsa och förstå

 • skriva så att andra förstår.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6