👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall för pedagogisk planering i Ludvika Kommun förskola

Skapad 2017-08-25 14:41 i Förskolan Freden Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna i Ludvika kommun
Förskola
Beskriv arbetsområdet lite kort här...

Innehåll

Var är vi?

Bakgrund/Nuläge

Varför ska vi jobba med det här? Vad kan/vet barnen om detta?

Vart ska vi?

Prioriterade mål

Hur ser det ut, vad händer i verksamheten när målet är nått? Vilka av läroplanens mål är kopplade till

temat?

Hur gör vi?

Förutsättningar

Tid, rum, åldrar, ansvarsfördelning

Metod

Hur förbereder vi barnen? Hur inspirerar och utmanar vi barnen?

Vilka frågor ställer vi? Vilket material ska vi använda och hur ska det introduceras?

Vilka av läroplanens riktlinjer är kopplade metoden?

Dokumentation

Hur ska vi dokumentera?

Vi tittar extra på:
Vad är mest intressant för barnen? Har barnen roligt?
Vilka lärprocesser är barnen 
inne i och vad är det barnen försöker förstå?
Vårt förhållningssätt: 
Hur utmanar vi barnen?
Hur 
inspirerar vi barnen?
Med vilka frågor, vilket material vilka "uppgifter"?