Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 7 ht 19 - vt 20

Skapad 2017-08-25 15:10 i Ljungviksskolan Lerum
Kemi i naturen och kemi i vardagen och i samhället.
Grundskola 7 Kemi
Kemi finns överallt! Utan att du tänker på det så kommer du i kontakt med olika lösningar, fällningar, syror och baser samt att det hela tiden sker kemiska processer runt omkring dig.

Innehåll

Vattenmolekylens fantastiska resa!
I detta område kommer du att få arbeta med vatten som lösningsmedel men också med fällningar, syror och baser samt pH-värden.
Vi skall titta vidare på kemiska processer i mark, luft och vatten ur ett miljö och hälsoperspektiv.

 

Tillsammans kommer vi att läsa, skriva och laborera med olika vätskor i olika faser. 

Vi kommer att gå igenom säkerhetsarbetet i en lab-sal och hur man gör systematiska undersökningar och skriver en väl formulerad laborationsrapport. 

 

Bedömningen kommer att ske formativt och skriftliga lab-rapporter kommer att lämnas in. 

 

Uppgifter

 • Läxa till den 15 januari

 • Läxa till 15 januari - Fast, flytande och gas

 • Läxa till onsdag 4 dec

 • Läxa till onsdag 4 dec

 • Förberedelse inför lektion om Syror och baser

 • Inläsningstext område Vatten

 • Inläsningsmateral om Mark

 • Periodiska systemets uppbyggnad

 • Periodiska systemets uppbyggnad

 • Frågor att bevara kring ämnet Nobelpristagare - Marie Curie

 • Frågor att bevara kring ämnet Nobelpristagare - Marie Curie

 • Kemi grundkurs 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: