Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GROVPLANERING SVENSKA ÅK 8 HT 2017, Lärare Malin Kyllenbeck

Skapad 2017-08-25 17:01 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Här får du reda på hur terminen kommer att se ut i stora drag! Vi kommer att ha tre svenskalektioner i veckan som totalt omfattar 150 minuter (2,5h). Ta alltid med dator (laddad!), skrivhäfte och penna/ sudd.

Innehåll

Vecka 35: 

Introduktion av lärare och ämnet svenska. Vi går igenom vad vi skall syssla med under terminen samt hur dessa moment är kopplade till dem olika kunskapskriterierna och det centrala innehållet i Läroplanen.

Därefter introducerar jag delmomentet "miljöbeskrivning" - vad en miljöbeskrivning är, hur du skriver och analyserar en miljöbeskrivning samt vilka kända klassiska texter det finns som är bra exempel på olika miljöbeskrivningar. Skrivuppgift inom temat delas ut, uppgiften skall göras under lektionstid och skall lämnas in senast vid skolveckans slut.

Vecka 36:

Introduktion av "Lärstrategier" och "Källhänvisning/ Källkritik"!

Olika studie- och lästekniker samt hur du kritiskt använder dig av och hänvisar till olika källor är oerhört viktigt att känna till och träna på. Denna kunskap kommer du att ha nytta av i alla skolämnen. Delmomentet är i viss mån repetition från åk 7 men ämnet är viktigt att repetera och hålla vid liv!

Vecka 37-41: 

Introduktion av delmomentet "Skrivuppgift" samt introduktion av delmomentet "Grammatik". Du kommer under dessa veckor att arbeta parallellt med ovanstående delmoment.

Skrivuppgiften innebär att du kommer att läsa en skönlitterär bok enligt ett särskilt lässchema. Kopplat till detta schema finns ett antal frågor du skall besvara. Sista veckan när du har läst klart boken får du en större skrivuppgift som skall vara inlämnad senast fredag vecka 41. 

Grammatiken kommer att bestå av repetition av ordklasser och satsdelar. Dessutom kommer vi att lära oss nya satsdelar. Momentet kommer att avslutas med ett grammatiskt prov vecka 42.

Vecka 42-43: 

Grammatikprov vecka 42. 

Introduktion av delmomentet "Lyrik" - vad är en dikt? Hur analyserar man en dikt? Vi läser dikter tillsammans. Genomgång "Poetry Slam" - vad är det?

Du kommer att få välja ut en dikt, analysera den och redovisa din analys.

Vecka 44: HÖSTLOV 

Vecka 45-50:

Introduktion av delmomentet "Argumentation och debatt" - uppgift i argumenterande text. 

Vecka 50-51:

Delmoment och uppgift i "Drama".

Vecka 52-2 (9 januari): JULLOV 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: