Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

This is Me

Skapad 2017-08-25 19:01 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 1 Engelska Svenska
In this unit we will get to know lots about what you like, what you can do and your favourite things. We will read some rhymes, poems, simple texts and picture books. You will learn to write some common words, learn about the letters m,s,t and write your own simple books.

Innehåll

Goals

To be able to read and write simple texts. 

To be able to hear sounds at the beginning of words and know which letters make those sounds. 

 

Activities in the Unit Include: 

Active listening activities that involve listening for a purpose e.g ordering 

Learning songs and rhymes to help memorise vocabulary

Reading simple texts and recognising common words. e.g to, my, this, is, a, an, like, can 

Writing simple sentences with capital letters and full stops. 

Hearing the sounds s, m, t at the beginning of words and knowing how to write the letters through games, letter fans and writing boards. 

Practicing correct letter formation and orientation of lower case letters. 

Retelling stories and events. 

Following instructions.

 

How the Learning  Will be Assessed

How well you can listen and focus on the information in films

How well you recognise the first 45 common words. 

How well you can write a simple sentence. 

How well you can identify sounds in the first position of words and write the correct letter. 

How well you are able to follow instructions. 

 

 

     

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1

Matriser

Sv En
This is Me

Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Reading Strategies
Read simple and well known texts with fluency.
You can name some letters with help. You know the sound some of the letters make. You can recognize like, my, can, this, is me, can, with help.
You can name all the letters. You know how the letters sound (lower and upper cases) You recognize common words like, my, can, this, is, me, can. You can blend sounds into words. You can read simple words and sentences.
You can recognize more common words (focus words).
You realize when you are making a reading mistake and can correct yourself.
Reading Comprehension
Show understanding of the text by making comments and retelling the content.
With support of an adult, you can understand what you read. With support you can draw conclusions and make predictions.
You understand what you read. You can use information from the text to draw conclusions and make predictions.
You can read short texts and understand as well as retelling the story. You can draw conclusions and make predictions when reading different types of text.
You can read a whole book with simple text and understand and retell the story. You easily draw conclusions and make predictions and connect the information to a new context.
Handwriting
Write a simple text with correct letter formation
You can write some upper and lower letters with support.
You can write clearly and legibly upper and lower case letters.
You can write a text you can read yourself.
You can write so the text is legible to yourself as well as others.
Writing
Sentence construction and use of capital letter, punctuation and questions mark.
You can use simple sentences to express your ideas. You sometimes use capital letters at the beginning and full stops at the end.
You sometimes use connecting words to develop sentences. You start most sentences with capital letters and end them with a full stop. You are starting to use a question mark.
You start sentences in a number of different ways. You consistently start sentences with capital letters and end them with a full stop.
Begin sentences in many different ways for variation and show awareness of sentence structure. You use commas in a list and speech marks in dialogue.
Communicating through pictures
Combine text with picture to strengthen and clarify a message.
With support of an adult, you write to communicate with or without support of pictures.
You try to write to communicate with or without support of pictures.
You can write short sentences, with and without support of pictures.
You can write a short text with and without support of pictures.
Writing
Ability to spell words correctly.
You can write some letters in relation to the sound heard at the beginning of words.
You can write some common words correclty.
You can spell the first 45 common words correctly.
You can spell an increasing number of words correctly, showing an awareness of some spelling rules.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: