👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilars liv

Skapad 2017-08-25 19:34 i Bruksskolan Tierp
Vi kommer att studera en fjärils livscykel från ägg-larv-puppa-fjäril
Grundskola 2 – 3 Biologi NO (år 1-3) Svenska Bild
Hur blir en fjäril till? Vad äter en larv? Hur ser en puppa ut? Vad äter en fjäril? Vilka fiender har fjärilar? Hur många vingar har en fjäril? Vi kommer att följa en liten fjärilslarvs utveckling till fjäril.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Mål att sträva mot:

 
 • utveckla din förmåga att göra iakttagelser (som gäller fjärilens utveckling) samt dokumentera dessa
 • kunna ge exempel på en livscykel i vår natur
 • veta hur en fjäril ser ut och vilka funktioner kroppens olika delar har 
 • att lära dig arbeta självständigt och i grupp
 • att utveckla din nyfikenhet och intresse för naturvetenskap

Bedömning

Jag kommer att bedöma;

 • hur du utvecklat din förmåga att göra iakttagelser och hur du dokumenterar dessa
 • din  kunskap om fjärilens livscykel och hur du kan berätta med ord och bild
 • din kunskap om fjärilens utseende och kroppsdelarnas funktion
 • din kunskap om vad fjärilen behöver för att överleva 
 • hur du deltar i klassrumsdiskussioner
 • hur du arbetar självständigt och i grupp

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3