👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omvärlden kommer till oss genom Lilla Aktuellt Skola

Skapad 2017-08-25 20:02 i Garnvindeskolan Ale
En gång i veckan ser vi på Lilla Aktuellt skola, därefter samtalar vi om vad vi fått höra och se under programmet och gör ev. egna fördjupningar.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Svenska
En gång i veckan ser vi på Lilla Aktuellt skola, därefter samtalar vi om vad vi fått höra och se under programmet och gör ev. egna fördjupningar.

Innehåll

Övergripande mål och syfte

Konkreta mål för eleven

Du ska kunna
samtala och diskutera om aktuella nyheter och uttrycka din åsikt,
skriva en tankekarta om det du kommer ihåg från det du har sett och hört på lilla aktuellt samt berätta muntligt om något som jag sett och hört på lilla aktuellt

Centralt innehåll

Undervisning

En gång i veckan ser vi på Lilla Aktuellt skola, därefter samtalar vi om vad vi fått höra och se under programmet och gör ev. egna fördjupningar såsom att ex.  titta på kartor följa upp intressanta fakta.

Bedömning - Vi kommer bedöma elevens förmåga att:

Bedömning - Så här visar eleven vad den har lärt sig:

Att vara aktiv och följa programmet
kunna muntligt och ibland skriftligt genom tankekarta återge delar av informationen.
Delta i samtal och argumentera på ett enkelt sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3