👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden 2.0

Skapad 2017-08-26 11:38 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Det här är en pedagogisk planering om Norden. Den innehåller namngeografi, natur- och kulturlandskap, geografiska begrepp, kartkunskap och kopplat till svenskans kunskapskrav om våra grannspråk
Grundskola 5 Geografi
Vi ska arbeta med våra nordiska grannländer. Vi följer Holger och Mortensen på deras resa i Norden!

Innehåll

SYFTE

Syftet med arbetsområdet är att du ska:

 • kunna analysera t ex göra jämförelser, se likheter och skillnader samt för- och nackdelar mellan Nordens olika länder (analysförmågan)
 • kunna hantera en kartbok och andra geografiska informationskällor på ett riktigt och effektivt sätt för att öka dina kunskaper om de nordiska länderna (procedurförmågan)
 • utveckla din förmåga att använda geografins begrepp genom att förstå innebörden av dem, kunna använda dem på ett riktigt sätt samt relatera dem till varandra (begreppsförmågan)
 • kunna samtala, diskutera, motivera dina åsikter och ståndpunkter, redogöra, resonera och redovisa dina kunskaper om de nordiska länder (kommunikativ förmåga)

MÅL

Du kommer att få lära dig:

 • fakta om Nordens olika länder, samt natur- och kulturlandskapen.
 • var människorna bor och varför.
 • namn och läge på Nordens länder, samt de viktigaste städerna, vattnen och bergen.
 • att använda kartböcker på ett fungerande sätt.
 • ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

ARBETSSÄTT

Vi kommer att:

 • läsa faktatexter, enskilt och tillsammans med andra.
 • ha genomgångar och diskussioner.
 • använda kartböcker och andra informationskällor.
 • använda oss av blindkartor och Seterra för att träna in namngeografin.
 • ta oss runt i Norden med Google Earth.
 • titta på olika faktafilmer och serien Geografens testamente.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma dig efter målen i matrisen. Bedömningen sker kontinuerligt under lektionerna samt efter avslutat arbetsområde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
NORDEN

Uppnår ännu ej
Godtagbara
Mer än godtagbara
Nordens länder
Du ska veta vilka de nordiska länderna är samt kunna placera ut dem på karta.
Du kan med viss säkerhet tala om vilka de nordiska länder är och placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med säkerhet tala om vilka de nordiska länder är och placera ut dem på en karta över Norden.
Namngeografi: Huvudstäder, hav, bergskedjor i Norden.
Du kan med viss säkerhet tala om vad huvudstäderna, haven och bergskedjorna i de nordiska länderna heter och kan placera ut dem på en Nordenkarta.
Du kan med säkerhet tala om vad huvudstäderna, haven och bergskedjorna i de nordiska länderna heter och kan placera ut dem på en Nordenkarta.
Befolkning
Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan ge någon orsak till födelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med viss säkerhet ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Natur- och kulturlandskap
Du ska känna till de natur- och kulturlandskap som finns i Norden.
Du känner till några av Nordens olika natur- och kulturlandskap.
Du känner till flera av Nordens olika natur- och kulturlandskap och kan berätta om dem. Du kan också berätta om vilka naturresurser som finns och betydelsen och konsekvensen av dessa för samhället.
Kartan
Du ska kunna redogöra för kartans symboler och uppbyggnad.
Du kan med viss säkerhet tala om vad kartans symboler innebär.
Du kan med säkerhet tala om vad kartans symboler innebär.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp, som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi t.ex. klimat, naturgeografi, kulturgeografi, väderstreck.
Du känner till en del geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jämförelser mellan länderna.
Du ska kunna göra jämförelser mellan de nordiska länderna vad gäller natur, hur människorna lever, hur de utnyttjat sitt lands resurser och med hjälp av detta försöka analysera vad likheter och skillnader kan bero på.
Du kan resonera om någon/några likheter och skillnader vad gäller natur och samhälle i de nordiska länderna och kan enkelt redogöra för något/några förslag på konsekvenser det fått för människa, natur och samhälle.
Du kan resonera om några olika likheter och skillnader vad gäller natur och samhälle i de nordiska länderna och för utvecklade förslag på konsekvenser det får/fått för människa,natur och samhälle.