👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagar och regler 5 rosa

Skapad 2017-08-26 14:37 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Samhällskunskap
Hur skulle ett samhälle utan lagar och regler fungera? Samhällets viktigaste lagar handlar om att skydda våra mänskliga rättigheter och demokratin. Dessa lagar kallas för våra grundlagar. "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap."

Innehåll

Jag kommer att arbeta med följande förmågor:

 • Begreppsförmågan -  förstå och använda de begrepp vi möter.
 • Analysförmågan -  se orsaker och konsekvenser av olika händelser, se likheter och olikheter.
 • Kommunikationsförmågan - vara delaktig i samtal, diskussioner och redovisningar.
 • Informationshanteringsförmågan -  läsa och förstå de texter vi arbetar med.

 Så här arbetar vi med arbetsområdet:

 • Arbeta med Upptäck samhälla samt faktatexter från andra källor, tex brottsrummet.se.
 • Ha gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Diskutera händelser i helgrupp och i mindre grupp
 • Titta på filmer och sedan bearbeta innehållet tillsammans på olika sätt
 • Arbeta enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter, både muntliga och skriftliga. 

Det här behöver jag visa att jag kan:

 • Se matris nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Lag och rätt

--------->
--------->
--------->
 • Sh  E 6
Tillsammans med en vuxen berättar jag kort om skillnaden på en lag och en regel.
Jag berättar kort om skillnaden på en lag och en regel. Jag ger ett exempel.
Jag berättar kort om skillnaden på en lag och en regel. Jag ger flera exempel.
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
Tillsammans med en vuxen visar jag att känner till hur våra lagar fungerar och beskriver på ett enkelt sätt vad de betyder för samhället.
Jag visar att jag känner till hur våra lagar fungerar och beskriver på ett enkelt sätt vad de betyder för samhället.
Jag visar att jag känner till hur våra lagar fungerar och beskriver på ett enkelt sätt vad de betyder för samhället.
 • Sh  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen på ett enkelt sätt förklara vad som händer efter att ett brott har begåtts.
Jag förklarar på ett enkelt sätt vad som händer efter att ett brott har begåtts.
Jag förklarar och beskriver många av de steg som händer efter att ett brott har begåtts.
 • Sh  E 6
Tillsammans med en vuxen förklarar jag några nya begrepp kopplade till arbetsområdet
Jag förklarar några av de nya begreppen och använder dem på ett korrekt sätt.
Jag förklarar de flesta av de nya begreppen och använder dem på ett korrekt sätt.
 • Sh  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen delta med enkla resonemang i olika diskussioner.
Jag värderar och uttrycker mina åsikter med enkla resonemang i olika diskussioner.
Jag värderar och uttrycker mina åsikter med mer utvecklade resonemang i olika diskussioner.