Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2017-08-26 17:00 i Stadsskogenskolan Alingsås
Grundskola 5 Historia
Vi ska ta reda på hur det var i Sverige från slutet av Vikingatiden till Gustav Vasas intåg i den svenska historian. Den tid i vår historia som kallas medeltiden. Hur såg det ut i samhället? Hur levde människorna på landsbygden och i staden? Vem/vilka regerade? Vad vet vi om denna tid?

Innehåll

Ämne: ( Formell del )

Syfte:

Centralt innehåll:

 

Kunskapskrav:

 

Ämne: ( Elev del )

Arbetsområde:

Vi kommer under en period att arbeta med medeltiden i Sverige. Hur såg det ut i samhället? Hur förändrades och utvecklades livet för människorna som levde då?

Syftet med vårt arbete om medeltiden är att du ska få en förståelse för hur och varför människor förr i tiden gjorde som de gjorde och vilka spår det har satt i den tid vi lever idag.

Konkreta mål:

Du skall:

     - kunna placera medeltiden på en tidslinje
     - kunna resonera kring olika företeelser med hjälp av historiska begrep

     - känna till några skillnader och likheter mellan medeltid och nutid
     - känna till några medeltida händelser och personer
     - kunna ge exempel på hur medeltiden kan avläsas i våra dagar

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • delta i diskussioner och argumentera för dina tankar
 • läsa, förstå och skriva faktatexter
 • resonera kring olika händelser och personer under medeltiden med hjälp av historiska begrepp
 • resonera kring hur medeltiden framställs idag

Undervisning:

Vi kommer under lektionerna:

 • läsa faktatexter
 • ha diskussioner
 • titta på film
 • söka fakta
 • arbeta med uppdrag i grupp och redovisa för klasskamrater
 • ha ett enskilt skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: