Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Film via stillbilder 8

Skapad 2017-08-26 20:51 i Duveds skola Åre
Berättelse i iMotion
Grundskola 8 Bild
Du ska göra en film med appen iMotion. Den färdiga filmen måste vara minst 20 sekunder lång. Din film ska ha en tydlig röd tråd. Med början – händelse – avslut. Det är ett samarbete med musiken - så SPARA filmen!

Innehåll

Mål

Du ska kunna jobba med digitala verktyg. Kunna använda verktygen till olika syften; i detta fall TYDLIGT jobba runt temat "Ett oväntat möte".

Din film ska ha en tydlig röd tråd. Med början – händelse – avslut. Du ska kunna lägga till musik, musiken ska passa ihop med vad som sker i din berättelse. Det kommer du få göra sedan i musiken med Anna-Maria.

Samt slutligen att vägleda en kamrat genom deras arbete och hjälpas åt att se till att alla inlämningar uppfyller kraven innan inlämning.

Detta bedöms

Bedömning lägger tyngdpunkt på hur tydlig röd tråd och berättelse du har. Samt hur du jobbar för att komma framåt och vidare i dina idéer. T.ex. genom att jobba med bakgrund, ljussättning och andra detaljer i ditt skapande.

Du bedöms också på ditt arbete i kamratvärdering och vägledning genom arbetet med checka av mot checklistor och vägleda.

Arbetsgång:

 1. Testa appen
 2. Planera vad som ska hända i din berättelse
 3. Skapa figurer och bakgrund
 4. Fota i appen iMotion
 5. Redigera bort eventuella misstag
 6. Lägg till bilder där det saknas
 7. Få ditt arbete kontrollerat av en kamrat mot CHECKLISTA för inlämning
 8. Lämna in din film på lärloggen i UNIKUM och länka/koppla till planeringen för momentet!
 9. Städa undan din bakgrund och rädda den lera du kan av dina figurer

Nytt för det här momentet är att innan inlämning ska ditt arbete kontrolleras av en kamrat. Om du skulle glömt något i ditt arbete är det din kamrat som ska påpeka det och hjälpa dig fixa det.

Om det ändå lämnas in och inte motsvarar inlämningens kriterier kommer jag förklara för din kamrat vad som ska fixas så får din kamrat gå igenom och hjälpa dig få till det.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9

Matriser

Bl
iMotion 8

-->
JAG... enkelt, delvis. Huvudsak fungerande.
-->
JAG... utvecklat, relativt väl genomarbetat.
-->
JAG... välutvecklat, väl genomtänkt.
VISUELL KOMMUNIKATION
berätta och visa genom bildskapande
...har ETT OVÄNTAT MÖTE i min film
...har tydligt jobbat runt temat ETT OVÄNTAT MÖTE i min film och har det som en del av min film.
...har centrerat hela min film runt ETT OVÄNTAT MÖTE och det märks tydligt att det är filmens huvudtema.
KOMPOSITION
kombinera bildelement, planera och utnyttja bildytan
...har samma bakgrund till mitt arbete. ...flyttar mina figurer så man hänger med i historien
...har arbetat fram en bakgrund till mitt arbete (t.ex byggt i kartong, fotar emot en duk, fotar ute i gräset). ...har ett jämnt tempo i min film. Dvs flyttar inte figurerna i för stora rörelser för att undvika att det ser ryckigt ut. ...har tänkt på ljus och skugga i mitt arbete och ser till att jag inte har konstiga skuggor/ljus i mitt arbete.
...har en bakgrund som är anpassad till händelsen i min film. Jag har själv planerat och skapat min bakgrund. ...har anpassat tempot i min film beroende på vad som sker i min berättelse. ...har inga ryckiga eller för stora flyttningar i mina figurer. ...använder mig av effekter som ljus och mörker i min film. dvs jag STYR tydligt över det.
UTVECKLA ARBETET
välja handlingsalternativ som utvecklar arbetet framåt
...har handledigt en kamrat genom att med viss handledning checkat av hens arbete mot checklista för inlämning av film I det arbetet har jag också fått hjälpa och förklara för min kamrat vad som behöver KOMPLETTERAS på deras tillbakalämnade inlämning.
...har handledigt en kamrat genom att korrekt checka av hens arbete mot checklista för inlämning av film I det arbetet har jag också hjälpt min kamrat att utveckla sitt arbete INNAN inlämning.
...har handledigt en kamrat med att checka av hens arbete mot checklista för inlämning MEN OCKSÅ genom att ge råd och anvisningar som inte står i checklistan. I det arbetet har den kamrat jag handledigt inte behövt komplettera eller gör om checklista efter första inlämning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: