Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undersökning – Planera, genomföra och utvärdera

Skapad 2017-08-26 21:34 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 3 Teknik NO (år 1-3) Matematik
Inom både NO och teknik kommer du under några veckor få jobba med systematiska undersökningar. Du kommer få planera, genomföra, dokumentera och jämföra allt från studsande bollar till kulbanekonstruktioner. Kan vi kanske till och med tillverka egna 3d glasögon?

Innehåll

 

Mål med arbetet

Vi ska jobba med förmågorna:

 • Kommunikativ förmåga Att göra undersökningar  ihop kräver samarbete. Du behöver kunna samtala med dina kompisar och presentera dina idéer så att alla förstår. Det gör du genom att motivera varför du vill bygga på ett visst sätt och argumentera för din idé. Du behöver också lyssna på dina kompisar för att förstå hur de tänker.
 • Analysförmåga Var ska undersökningen göras? Vad behövs för material? Ni behöver jämföra fördelar och nackdelar. När problem dyker upp behöver ni analysera orsaken och förstå vilka konsekvenser era lösningar får.
 • Metakognitiv förmåga Under tiden som ni undersöker/bygger kommer problem att dyka upp. Ni behöver kunna pröva olika idéer, utvärdera om dessa fungerar och kanske ompröva era beslut

 

 

Du ska kunna:

 • planera enkla undersökningar
 • genomföra enkla undersökningar utifrån din planering
 • jämföra dina och andras resultat av undersökningar
 • visa och berätta om dina undersökningar på olika sätt. Du använder det när du diskutera

Begrepp

 • hypotes
 • slutsats
 • stapeldiagram
 • tabell
 • undersökning
 • planering
 • reflektion
 • dokumentation
 • tyngdkraft

Arbetssätt (undervisning)

Vi kommer att:

 • läsa faktatexter
 • i grupp planera, genomföra och utvärdera undersökningar:
 • dokumentera undersökningar i skrift, ljud och bild
 • diskutera och argumentera
 • Skriva i våra begreppsböcker

Utifrån följande teman:

 • Höstförsöket
 • Kemins dag
 • Hur högt studsar bollarna?
 • Kulbanan
 • Ljud
 • Ljud

 

Så kommer du få visa din kunskap - bedömning

Formativ bedömning

 • Observationer och samtal under arbetets gång
 • Självbedömning i matris vid flera tillfällen

Summativ bedömning

 • Observationer av hur du genomför systematiska undersökningar
 • Observationer av hur du gör hypoteser och förklarar resultat
 • När du redovisar dina resultat av undersökningar
 • Slutbedömning görs i matris

 Så kommer du vara med och påverka undervisningen - delaktighet och inflytande

 • Planera i grupp hur du ska komma fram till ett resultat
 • Kooperativa arbetssätt som fråga-fråga-byt, pingpongprat
 • Välja hur du vill dokumentera dina undersökningar

 IKT- information och kommunikationsteknik

 • dokumentation med film
 • dokumentation och bild
 • fota och lägga ut på lärloggen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: