👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV period 1 - årskurs 5

Skapad 2017-08-27 06:53 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 5 Svenska
Vi arbetar med simsalabim som kan individanpassas för alla elever i klassen. På Andersbergsskolan arbetar vi med språkutvecklande arbetssätt som gynnar alla elever.Vi kommer att arbeta i bokcirklar med textsamtal. Vi kommer att fortsätta med läs och skrivstrategier för att få en djupare förståelse för textens innehåll och uppbyggnad. I läromedlet ingår en webbdel som eleverna kan arbeta hemma med samt en grundbok och en arbetsbok som vi arbetar i skolan med.

Innehåll

Högläsningsböcker; Hjältar och monster på himlavarvet. Tor, väsen i vår tid, Tor, lyktgubben och andra väsen.

Filmer: Grekisk mytologi SLI

            Percy Jackson

Vi kommer börja med detta arbetsområde ;

1.Myter sägner och legender Vecka 34-41

Vi kommer att lyssna och läsa olika myter, sägner och legendet i grundboken men även i våra bokcirklar.

Vi kommer att bearbeta texterna och göra textanalyser.

Vi kommer att träna på att skriva referat och recensioner.

Vi kommer att skriva bokpresentationer och miljöbeskrivningar.

Vi kommer att skriva faktatexter där vi tränar på informationssökning.

Du kommer att få läsa bla legenden om Kung Artur, svärdet i stenen, Näcken, Myten om Theseus och Ariadne och Balders död.

Vi kommer att titta på olika filmer om myter, sägner och legender.

Vi kommer att använda regler för språkriktighet i grammatik; ordklasser.

I våra bokcirklar kommer vi läsa; Beowulf, Grekiska gudar de tre bröderna, Grekiska gudar -Herakles tolv storverk, Tor och den unge Merlin.

Förmågor som kommer att bedömmas;

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Urskilja språkliga normer.

Söka information från olika källor och värdera dessa.

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

 Dessa områden kommer vi fortsätta att arbeta med ;

2. Upp med ridån. vecka 42-50

3. Fantasy. vecka 2-13

4.Crash, boom och bang. Vecka 15-24

Uppgifter

 • Bearbeta texten

 • Skriva en bokrecension

 • Skriva en faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
SV period 1- årskurs 5

Myter, sägner och legender

Kunna förstå texters budskap.
Når delar av målet
Når målet väl.
Når målet mycket väl.
Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texters budskap.
Du kan tolka och föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om texters budskap.
Du kan tolka och föra välutvecklande och väl underbyggda resonemang om texters budskap.

.Myter, sägner och legender.

Kunna använda lässtrategien : frågor på texten.
Når delar av målet
Når målet väl.
Når målet mycket väl.
Du använder delvis lässtrategien frågor på texten på ett huvudsak fungerande sätt.
Du använder lässtrategien frågor på texten på ett ändamålsenligt sätt.
Du använder lässtrategien frågor på texten på ett ändamålsenligt och fungerande sätt.

Myter, sägner och legender.

Kunna skriva texter med ett tydligt innehåll i exempelvis referat och recension
Når delar av målet
Når målet väl.
Når målet mycket väl.
Du kan skriva en enkel text med begripligt innehåll och delvis med en fungerande struktur.
Du kan skriva en text med ett begripligt innehåll och med en fungerande struktur.
Du kan skriva en text med ett tydligt innehåll och en fungerande struktur.

Myter, sägner och legender.

Kunna använda regler för språkriktighet; ordklasser.
Når delar av målet
Når målet väl.
Når målet mycket väl.
I dina texter använder du grundläggande regler för ordklasser med viss säkerhet.
I dina texter använder du grundläggande regler för ordklasser med god säkerhet.
I dina texter använder du grundläggande regler för ordklasser med god säkerhet.

Myter, sägner och legender

Kunna hitta information och förstå hur den kan användas.
Når delar av målet
Når målet väl.
Når målet mycket väl.
Du kan hitta information från ett avgränsat urval av källor och till viss del förstå hur den kan användas.
Du kan hitta information och förstå hur den kan användas.
Du kan hitta information och förstå hur den kan användas på ett väl fungerande sätt.

Myter, sägner och legender.

Kunna tala inför en grupp så att inledning, handling och avslutning blir tydligt.
Når delar av målet
Når målet väl.
Når målet mycket väl.
Du kan förbereda och genomföra en enkel bokpresentation med ett i huvudsak fungerande innehåll med viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra en utvecklad bokpresentation med ett relativt väl fungerande innehåll till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra en välutvecklad bokpresentation med ett väl fungerande innehåll till syfte och mottagare.

Når delar av målet
Når målet väl.
Når målet mycket väl.