Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsutveckling årskurs 5 ht-17

Skapad 2017-08-27 07:56 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 5 Svenska
Läsningen förbättrar ens läsförståelse. Om man kan fler ord så kommer man kunna förstå olika slags texter bättre. Om man upptäcker att ett och samma ord kan användas i olika sammanhang så banar det även väg för en bättre läsförståelse. På så sätt så kommer man även att utöka sitt ordförråd.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.I undervisningen ska eleverna möta samt får kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

 

Det här ska vi lära oss

- Läsa böcker och återberätta dem.

- Läsa olika slags texter.

- Träna läsförståelse och ordkunskap.

 

 

De här förmågorna ska vi träna på

Du ska utveckla din förmåga att:

• Läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återge handling muntligt och skriftligt

• Läsa enklare fakta texter och kunna ta ut viktig fakta

• Läsa lyrik anpassat för din ålder och resonera runt betydlesen

• Hitta strategier för att läsa olika sorters texter

• Läsa och följa enklare instruktioner

Viktiga begrepp: Läsförståelse Ordförståelse Studieteknik

Så här ska vi arbeta

Eleverna ska läsa olika sorters skönlitterära texter för egen läsning och genom högläsning. Eleverna sammanfattar lästa texter tillsammans och enskilt. Eleverna sökläser efter olika fakta i faktatexter. Eleverna diskuterar i grupp om händelser, betydelser och syften med och i olika texter. Eleverna läser enskilt ca 20 minuter varje dag i klassrummet. Vi besöker skolbiblioteket regelbundet och biblioteket Fyren ett par gånger/termin.

Arbeten som rör läsning och läsförståelse görs: enskilt, tillsammans med en kompis i grupp

Bedömning av dina kunskaper/förmågor

Bedömningen av följande kommer att ske genom att du visar din

- förmåga att kunna läsa en bok.

- förmåga att återberätta läst skönlitteratur muntligt och skriftligt.

- förmåga att läsa och samla in fakta för att skapa egna faktatexter.

- att läsa och följa kortare instruktioner i olika arbetsböcker.

- förmåga att läsa högt enskilt, i små eller stora grupper. 

Uppgifter

 • Högläsning - Min vän Skuggan

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: