Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikaton - "Jag gillar"

Skapad 2017-08-27 10:04 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundsärskola 7 – 9 Kommunikation
Vi gör en egen "Kommunikationskarta" som handlar om vad eleven gillar. Med den som stöd tränar vi sedan på att ställa frågor, svar och reflektera över svaren.

Innehåll

Kommunikation - "Jag gillar"

Eleverna ska få berätta vad de tycker om (att äta och göra) och tillsammans ska vi leta bilder (Google-bilder) som kan symbolisera elevernas önskemål. Med dessa bilder gör vi individuella "kommunikationskartor".

Med dessa "kommunikationskartor" som stöd och inspiration tränar eleverna sedan att ställa frågor, svarar och reflektera över svaren. 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • samspela med andra
 • tolka olika former av kommunikation

Syftet är att stimulera och utveckla elevernas förmåga att uttrycka sig med hjälp av tal, tecken och bilder. Målet är även att väcka elevernas nyfikenhet inför varandra och stimulera kommunikationen mellan eleverna.

 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Träna förmågan att uttrycka sig så att andra förstår.
 • Att ställa frågor till varandra.
 • Att svara på frågor.
 • Att lyssna och reflektera över vad andra svarar och berättar.
 • Träna turtagningen i kommunikation med klasskamrater.

 

Hur?

Under flera lektionstillfällen kommer eleverna att få tillverka sin egen kommunikationskarta genom att välja bilder (Google-bilder) som ska symbolisera vad eleverna gillar att äta, dricka eller göra.

Därefter kommer vi att ägna flera lektionstillfällen till att träna på att ställa frågan - Vad gillar du? till varandra och svara med stöd av kommunikationskartan. Eleverna kommer att uppmanas att lyssna och reflektera över de svar de får när de frågar.

Vi kommer att arbeta i helklass och även de vuxna medverkar aktivt för att stimulera de elever som behöver lite mer hjälp för att förstå och kunna uttrycka sig.

 

 

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • uttrycka vad du gillar
 • ställa frågor
 • svara på frågor
 • reflektera över svar på frågor och vad andra berättar

Inför utvecklingssamtalet eller när ämnesområdet avslutas kommer elevernas förmågor att bedömmas. På vilket sätt och med vilket stöd eleven kommuniserar och samspelar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9

Matriser

KOM
Kopia av KOMMUNIKATION Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

 • KOM   samspela med andra,
 • KOM   tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • KOM   söka information från olika källor, och
 • KOM   använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
----->
----->
----->
----->
SAMSPELA MED ANDRA
Uttrycka sig/kommunicera med avsikt i olika situationer. Kommunikation genom t.ex. kroppsspråk, ljud, tecken, ord/begrepp,symboler/ bilder.
Tar initiativ till kommunikation och påkallar uppmärksamhet. Uttrycker sig så att budskapet förstås av en känd mottagare. Använder sig av enkla uttrycksformer inom kända områden, sammanhang om miljöer.
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av både känd och okänd mottagare. Utvecklar sitt budskap genom att försöka förklara.
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Utvecklar innehållet i sitt budskap genom att berätta, beskriva och förklara.
Uttrycker sig med ett tydligt syfte och i olika sammanhang och i både kända och okända miljöer. Beskriver och berättar i olika sammanhang och inom olika områden.
Samtala
Deltar i enkla samtal om välkända ämnen och vardags-situationer.
Deltar i samtal genom att enkelt svara på direkta frågor.
Deltar i samtal och upprätthåller en enkel dialog om välkända ämnen och vardags-situationer. Ställer och besvarar enkla frågor.
Deltar i samtal i både välbekanta och nya situationer. Ställer frågor och besvara frågor samt ställer följdfrågor som driver samtalet vidare. Löser eventuella språkliga problem för att göra sig förstådd och utveckla samtalet.
TOLKA
...olika former av kommunikativa uttryck Tolka och förstå kommunikation.
Tolkar enkla former av kommunikation. Tolkar huvudinnehållet i enkla budskap genom att t.ex. reagera på kända ord och begrepp.
Tolkar huvudinnehållet i enkla budskap och samtal, som handlar om saker och ämnen som är kända. Tolkar avsikten i enkla budskap.
Förstår helheten i budskap och samtal, främst inom kända områden och i kända sammanhang.
Förstår både helhet och detaljer i budskap och samtal genom att återberätta, både inom kända och okända områden och sammanhang.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP, SYMBOLER OCH ANDRA UTTRYCKSSÄTT FÖR KOMMUNIKATION
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden. Behöver viss hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: