Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So- ht: åk 2.

Skapad 2017-08-27 11:41 i Hamburgsundskolan Tanum
Hur levde de första människorna? Hur såg människorna ut på forntiden? Vad åt de? Hur bodde de?
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska
Under hösten kommer vi jobba med följande områden i so: Samhällsregler och skolregler, tidslinjer, skildringar här och nu, framtiden, hemortens historia,normer och regler, livsfrågor, kamratskap, jämställdhet, kristendom samt högtider.

Innehåll

Syfte:

Centralt innehåll:

 • Samhällsregler
 • Regler i skolan, varför?
 • Tidslinje, forntid, nutid och framtid.
 • Hur levde människor förr jämfört med nu?
 • Hur kan det komma se ut för människor i framtiden?
 • Hur såg det ut i Hamburgsund förr i tiden, vad arbetade människor med? Hur bodde dem?
 • Normer och regler, genus, kamratskap, värdegrund.
 • Högtider.

Konkretisering av mål:

 • Varför finns det regler och lagar att följa, hur hade samhället kunnat se ut om dessa inte fanns?
 • Vad finns det för regler och lagar i skolan att följa, behöver vi göra egna?
 • Hur ser en tidslinje ut? Var skall vi placera ut forntiden, nutid och framtid?
 • Du skall kunna jämföra hur människor levde på forntiden gentemot nu samt hur framtiden kan komma se ut.
 • Vad arbetade människor med förr på vår hemort, hur såg det ut här då?
 • Hur skall vi vara för att alla runtom oss skall må bra? Vad behöver vi tänka på? Har alla samma förutsättningar?
 • Vi läser om de olika högtiderna som finns på höst/vintern.

Arbetssätt:

Vi tittar på filmer.

Vi forskar på internet.

Vi läser i böcker.

Vi gör bild- och skrivuppgifter.

Vi undersöker tidslinjer.

Vi fantiserar om hur framtiden kan se ut och kollar på vad forskare tror.

Vi ser på lilla aktuellt.

Vi tar oss ut i samhället och kollar på bland annat Stavas stuga som är ett av de äldsta husen i Hamburgsund. Vi forskar vidare kring Hamburgsunds historia, tittar på bilder över samhället från förr. 

 

 

Bedömning:

 

Deltagandet under lektionerna.

Vi har små test efter varje område.

Redovisande uppgifter både enskilt och i grupp. 

 

 

Dokumentation:

Att muntligt berätta vad du kan.

Du får spela in film i iMovie.

Att redovisa kring ditt arbete för klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: