Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild F-klassen, Ätranskolan

Skapad 2017-08-27 11:51 i Ätranskolan Falkenberg
LPP Bild år 1-3
Grundskola F – 1 Bild
Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan eleverna utveckla sin kreativitet och bilskapande förmåga. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

Centralt innehåll

Du skall utveckla din förmåga att:

 • olika element som bygger upp en bild: färg, form linje och bakgrund
 • några verktyg för teckning , måleri och modellering
 • känna till någon konstnär och dennes konstverk.
 • plana och formbara material, till exempel papper, lera  och naturmaterial
 • titta på och diskutera olika slags bilder och konstverk.

Lgr 11: centralt innehåll

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att:

 • blanda färg och träna färglära; grundfärger, sekundärfärger samt komplementfärger
 • perspektiv i bilden med hjälp av horisontlinje
 •  använda olika tekniker som att klippa och klistra, tryck, collage och akvarellteknik
 • prova på olika material som vattenfärg, flaskfärg, kolkrita och blyerts
 • skapa bilder som illustrerar vår natur och årstider
 • samtala om bilders budskap
 • titta på bilder av konstnärer och lära sig mer om konstnären.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: