Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varför går man i skolan åk 5

Skapad 2017-08-27 11:56 i Bruksskolan Färgelanda
Grundskola 5 Samhällskunskap
I detta arbete kommer vi att diskutera följande:

- Varför går man i skolan

- Vem bestämmer i skolan?

- Var kan man få hjälp om man får problem i skolan?

Innehåll

Tid

Syfte 

Att ge eleverna insikter om skolans roll i samhället och vad den betyder för den enskilda eleven i ett längre perspektiv. Om det av någon anledning inte fungerar som det ska för eleven, antingen hemma eller i skolan, så ska eleven få kunskaper om hur den kan få hjälp. 

Centralt innehåll

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Arbetssätt

Diskussioner, arbete i boken samt se film. 

Bedömning

Någon form av prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: