👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Kapitel 1 Ht2017

Skapad 2017-08-27 13:43 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola F
Planering av kapitel 1.

Innehåll

Planering ”Tal och räkning” årskurs 8

Begreppen du lär dig är: 

 

Du lär dig metoder för: 

▪ att använda dig av tiosystemet (s. 8), blå kurs (s 22). Var noggrann med att skilja heltalen från decimalerna, arbetsblad 1:3. 

▪ att läsa av en tallinje (s 8, 10, 15-16), blå kurs (s 22, 27), röd kurs (s 33)

▪ att använda och räkna med de fyra räknesätten med tal i decimalform (s. 10, 12), blå kurs (s 23-26), verktygslådan (s. 267), arbetsblad 1:4; 1:5; 1:6; 1:7; 1:8.

▪ att räkna ut jämförelsepris med triangelmetoden (s. 14), blå kurs (s 25), arbetsblad 1:9.

▪ att räkna addition och subtraktion med negativa tal (s 15- 17), blå kurs

(s 27- 28), verktygslådan (s 271), arbetsblad 1:11; 1:12, i röd kurs bygger man på metoderna för att kunna räkna multiplikation och subtraktion med negativa tal (s. 32- 33).

▪ att skriva tal i potensform (s 29), blå kurs (s 29)

▪ att räkna med potenser (röd kurs s 30- 31) och använda prioriteringsreglerna (röd kurs s 34)

▪ att skriva tal i olika baser (röd kurs s 35)

 

                       

 

 

 

 

 

Tisdag

Onsdag

Fredag

Läxa

34

Tiosystemet s.6-9

(Arbeta tillsammans)

Multiplikation med decimaltal s.10-11

Multiplikation med decimaltal s.10-11

 

35

Division med decimaltal s.12-13

Division med decimaltal s.12-13

Jämförpris och antal s.14

Jämförpris och antal s.14

Läxa 1

36

Negativa tal s.15-16

Negativa tal s.16-17

Tal i potensform s.18-19 Sant eller falskt

Läxa 2

37

Diagnos

▪ Blå kurs, efter egen planering. 

▪ Röd kurs, räkna med potenser, 30-31 

▪ Blå kurs, efter egen

planering  ▪ Röd kurs, multiplikation med negativa tal och division med negativa tal, s 32-33

Läxa 3

38

▪ Blå kurs, efter egen planering. 

▪ Röd kurs, räkna mer med negativa tal, s 34

▪ Blå kurs, efter egen planering

▪ Röd kurs, tal skrivna med olika baser, s 35

 

▪ Blå kurs, efter egen planering

▪ Röd kurs, tal skrivna med olika baser, s 35

 

Repetitionsuppgifter 1

39

 Repetition

PROV del 1

 

 PROV del 2

 

Läxa 4

 

Läxor lämnas in fredagar.

Uppgifter

  • Arbetsblad kapitel 1

  • Arbetsblad kap.1

  • Facit till Arbetsblad kapitel1

  • Facit till arbetsblad kapitel1

  • Facit till repetitionsuppgifter 1

  • facit till repetitionsuppgifter 1

  • repetitionsuppgifter

  • Repetitionsuppgifter

Matriser

Getingeskolan matematik åk 7 - 9 mall

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

F
E
C
A
Begrepp
Eleven har inte grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kan inte använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan inte beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Metod
Eleven kan inte välja eller använda fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Problemlösning
Eleven kan inte lösa olika problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. .
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. .
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. .
Resonemang
Eleven för inte enkla och underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt
Eleven kan inte växla mellan olika uttrycksformer eller föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven inte matematiska resonemang.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Eleven kan inte redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder inte symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.