👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrin

Skapad 2017-08-27 13:48 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Skrin med uttryck för år 8.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Ett skrin är en mindre ask med lock (oftast fastsittande med gångjärn). Historiskt har man utformat skrin för speciella ändamål, ofta för värdefulla föremål t.ex. relikskrin, smyckesskrin, kassaskrin. Din uppgift är att skapa ett skrin med ett uttryck.

Innehåll

Krav:

Skall fungera som en behållare för något

Skall ha ett lock

Skall ha gångjärn av något slag

Skall ha ett uttryck utanpå eller inuti

Inga lådor – ett skrin är relativt litet

 
Arbetssätt:
Du har stor frihet i utformning av skrinet och val av material. Ett enkelt och bra val är furubräda till sidor och plywood till botten och lock. Kombinera gärna med andra material för att få ett starkare uttryck.
Du väljer själv sammansättningsmetod av sidorna (från enkel: lim + spik, till mer avancerad: skruv eller pluggning till mycket avancerad, sinkning). Om du vill få hjälp med hur man sätter samman en låda kan du (förutom att fråga mig) använda filmer på Youtube som visar sammansättningar steg-för-steg. Klicka på Uppgiften lite längre ner så hittar du länkarna.
Redovisning sker i det samlade häftet för planering, loggboksskrivande och utvärdering. Om du hellre vill göra det digitalt går det bra. Komplettering av redovisningen kan göras muntligt efter överenskommelse.

 

Vad bedöms:

Din planering + skiss/ritning

Ditt praktiska arbete

Resultatet – det färdiga skrinet

Hur du har löst problem

Självständighet, noggrannhet, hantering av verktyg, fokus på uppgiften

Redovisning med reflektion av ditt arbete och hur det blev.

Uppgifter

  • Utvärdering skrin

  • Utvärdering skrin

  • Uppgift och inspiration

Matriser

Sl
Kunskapskrav i SLÖJD för år 7-9

Slöjdens långsiktiga mål

  • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Formge och framställa
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Hantera redskap, verktyg och maskiner
Du kan i slöjdarbetet använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan i slöjdarbetet använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan i slöjdarbetet använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Välja och motivera
Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet välja tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till dina val.
Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitetsaspekter välja tillvägagångssätt och ge utvecklade motiveringar till dina val.
Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitetsaspekter välja tillvägagångssätt och ge välutvecklade motiveringar till dina val.
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Du kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Du kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Analysera och värdera
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.