👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyfikna på matte!

Skapad 2017-08-27 14:16 i Tärnsjö skola F-6 Heby
Matematik utifrån läromedlet; Favoritmatematik
Grundskola 2 Matematik
I höst utgår vi från en ny, färgglad bok i matematik! Du kommer att få repetera grunderna inom matematik; siffror, tal och mönster, för att sedan bygga vidare på dina kunskaper. Spel, lekar och andra aktiviteter väver vi också in i undervisningen, vi diskuterar tillsammans i klassen och jobbar enskilt.

Innehåll

Vad vi ska lära oss:

Du kommer att få möjlighet att utveckla kunskaper vad gäller:

*talen 0-100

*ental och tiotal

*addition och subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20

*addition och subtraktion utan tiotalsövergång 0-100

*addition och subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-100

*addition och subtraktion med uppställning, med och utan växling i talområdet 0-100

*räknesättet multiplikation

*multiplikation med 2, 5 och 10

*räknesättet division (dela lika och bilda grupper)

*division med 2, 3, 4 och 6

*träna multiplikation med 2, 5 och 10

*delar av en hel

*matematiska begrepp (t.ex. term, summa, addition)

 

 Hur du får lära dig detta och visa vad du kan:

Genom att arbeta enskilt och tillsammans med andra, i diskussioner, genom spel och laborativt material, samt i din arbetsbok, i den digitala versionen av boken och andra arbetsblad. Du arbetar aktivt på lektionerna, och visar i slutet av varje kapitel i boken det du har lärt dig, samt genom diagnostiskt material. Genom detta ser jag vad det är du behöver arbeta vidare med och träna lite extra på.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 2A hösten 2015

Osäker
På god väg
Säker
Talen 0-100
Addera ental och tiotal.
Subtrahera ental och tiotal.
Addition med tiotalsövergång.
Subtraktion med tiotalsövergång.
Addition med uppställning och växling.
Subtraktion med uppställning och växling.
Multiplikation med 2, 5 och 10
Delningsdivision
Innehållsdivision
Tal i bråkform.
Att göra räkne berättelser.
Lösa problemlösningsuppgifter E - enskilt P- par A- alla
Känner till och kan använda flera begrepp.